Mozak là chương trình giúp bạn giảm kích thước hình ảnh lớn mà không làm giảm chất lượng.
Chỉ cần thả chúng vào Mozak và tùy chỉnh theo cách bạn muốn hình ảnh nhỏ hơn. Trong khi vẫn bảo tồn sự rõ ràng và đầy đủ như
bản gốc, chương trình vẫn giữ nguyên chúng.


Một phần mềm để giảm kích thước của hình ảnh lớn mà không làm giảm chất lượng.

Với Mozak bạn có thể dễ dàng giảm kích thước của hình ảnh lớn mà không phải hy sinh chất lượng của chúng. Với một thao tác kéo và thả đơn giản vào chương trình, nó thực hiện điều kỳ diệu. Bạn có thể tìm thấy hình ảnh thu nhỏ trong một thư mục ở cùng một nơi với hình ảnh gốc nằm ben trong hoặc trong thư mục LocalApp của thiết bị.
Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: