Abylon CRYPTDRIVE cho phép bạn tạo các phần mềm chứa mật mã cho các tập tin quan trọng của bạn, khoá chúng một cách an toàn bằng cách sử dụng mã hóa 256-bit và 448-bit. Với abylon CRYPTDRIVE, bạn sẽ có thể truy cập vào ổ đĩa đã có mật mã của bạn bằng mật khẩu, thẻ thông minh, CD / DVD hoặc thẻ nhớ di động, làm cho ổ đĩa xuất hiện trong Windows Explorer giống như bất kỳ ổ khác. Kết nối an toàn vào một thiết bị vật lý có nghĩa là bảo mật lớn hơn cho dữ liệu quan trọng của bạn!

Sau khi mở, bạn có thể làm việc với CRYPTDRIVE abylon như bất kỳ ổ đĩa nào khác, với sự mã hóa và giải mã xảy ra khi đang làm việc. Ngay cả khi bạn có rất nhiều tập tin để bảo vệ, bạn không cần phải lo lắng - abylon CRYPTDRIVE hỗ trợ các khay chứa mật mã lên tới 128Gb!Bảo vệ dữ liệu của bạn chống lại truy cập bất hợp pháp với CRYPTDRIVE abylon.

Các ổ đĩa mã hóa có thể được mở bằng mật khẩu, thẻ chip, thẻ USB (flashdrives), CD hoặc (PKCS) . Khi mở, bạn truy cập chúng như một ổ đĩa bình thường trong File Explorer.

Trong mỗi lần thao tác tập tin, mã hoá hoạt động trong nền. Nếu bạn bị mất máy tính xách tay của bạn, các ổ đĩa đóng lại là vô hình và an toàn .

+ Bạn có thể tạo nhiều 'ổ đĩa' mật mã khác nhau.
+ Bạn có thể sử dụng nhiều phương pháp bảo mật dữ liệu khác nhau của mình.
+ Có khả năng hỗ trợ nhiều người dùng truy cập vào một ổ đĩa 'mã hóa'.


Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được linkBạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: