tgth.vn
- 3StepPDF là một chương trình PDF tuyệt vời bạn có thể sử dụng để tạo, sáp nhập, chia, tách, chỉnh sửa, thêm watermark cho các tập tin PDF và nhiều hơn nữa. Dễ dàng trích xuất văn bản trong các ngôn ngữ khác nhau từ các tài liệu được quét và lưu nó như là một tài liệu PDF mới.

3StepPDF là một phần mềm dễ sử dụng tối ưu hóa cho Windows 7, 8 và 10 sẽ giúp bạn tinh chỉnh các tài liệu PDF chỉ trong ba bước dễ dàng. Ví dụ, nếu bạn muốn đóng dấu bản quyền watermark cho một tập hợp các tài liệu PDF với logo của công ty của bạn - 3StepPDF sẽ làm công việc chỉ trong một vài giây. Chỉ cần chọn các tập tin bạn muốn đóng dấuwatermark, chọn biểu tượng mong muốn và 3StepPDF sẽ làm phần còn lại.


Trong cùng một cách bạn có thể cắt, tách và hợp nhất hàng loạt file PDF. Nhưng đó không phải tất cả những gì 3StepPDF có thể làm Bạn cũng có thể tạo ra tài liệu PDF từ đầu bằng cách kết hợp văn bản và hình ảnh hoặc bằng cách chiết xuất văn bản từ một tài liệu quét.


3StepPDF là giải pháp tốt nhất cho tinh chỉnh tập tin PDF dễ dàng và nhanh chóng và phải có cho bất kỳ công ty hoạt động với rất nhiều các tài liệu PDF.

Những tính năng chính:
- Tạo một tài liệu PDF mới
- Trích xuất văn bản từ tài liệu được quét
- Kết hợp các tài liệu PDF
- Thêm watermark vào tài liệu PDF
- Kết hợp chữ và hình ảnh.
- Căn lề văn bản Bên trái, Chính giữa, bên phải
- Viết văn bản trong Bold, Italic
- Phông chữ Courier & Times New Roman
- Chèn hình ảnh (jpg, png)
-3StepPDF được tối ưu hóa để làm việc hoàn hảo cho Windows 7, Windows 8 và Windows 10.


Bạn phải đăng ký để thấy được link
Chủ đề tương tự: