Vision là phần mềm cho phép những người có các loại mù về màu sắc khác nhau (thiếu thị lực về màu sắc) để xem nhiều màu sắc hơn.


Vision cung cấp giải pháp cho một số vấn đề hàng ngày mà những người mù màu cảm nhận. Những người có nhiều loại thiếu màu sắc khác nhau có thể hưởng lợi từ việc sử dụng phần mềm Vision bao gồm những người bị ảnh hưởng bởi Tritanopia (thiếu ánh sáng màu xanh), Deuteranopia (xanh lá cây), Protanopia (màu đỏ).


Mọi người thường có giả định rằng nếu bạn bị mù màu xanh-vàng là những màu duy nhất bạn gặp khó khăn khi nhìn thấy. Nhưng đó là sai. Mù màu không liên quan đến chỉ hai màu sắc mà bạn không thể phân biệt được, đó là toàn bộ màu sắc phổ thông bị ảnh hưởng.


Có khoảng 300 triệu người bị mù màu và gặp khó khăn hàng ngày. Nhiều người trong số họ bị cấm trở thành phi công, nhà khoa học, bác sĩ, cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, thợ điện ... Đó là những người mà Vision đang hướng tới hỗ trợ, bằng cách làm cho thế giới trở nên đầy màu sắc và tốt hơn cho họ.
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: