M3 Bitlocker Loader for Windows là một phần mềm mã hóa để tạo một khuo chứa được mã hóa tương thích với Bitlocker để ổ đĩa được bảo vệ bởi Bitlocker trên phiên bản Windows 10/8/7 Home và phiên bản Windows 7 Professional. Sau khi mã hóa, ổ đĩa được mã hóa Bitlocker có thể được truy cập thông qua mật khẩu trên bất kỳ máy tính Windows, máy tính Mac nào bằng cách sử dụng M3 Bitlocker Loader for Mac và Linux M3 Bitlocker Loader for Linux.

Bitlocker for Windows 10/8/7 Home edition

Với GDPR (General Data Protection Regulation), chúng ta phải làm cho các ổ đĩa của mình được mã hóa. Bitlocker là phần mềm mã hóa thực sự an toàn được tích hợp sẵn trong HĐH Windows. Tuy nhiên, tính năng mã hóa ổ đĩa Bitlocker bị thiếu trong phiên bản Windows 10 Home, phiên bản Windows 8 Home, phiên bản Windows 7 Home và control panel của Windows 7 Professional, làm thế nào để mã hóa ổ đĩa bằng Bitlocker trong Hệ điều hành Windows 10/8/7?

Với sự trợ giúp của M3 Bitlocker Loader for Windows, chúng ta có thể dễ dàng tạo một kho chứa được mã hóa tương thích với Mã hóa ổ đĩa Bitlocker để ổ đĩa được bảo vệ bởi Bitlocker trong phiên bản Windows 10/8/7 Home và phiên bản Windows 7 Professional.

Ổ đĩa mã hóa nhanh trong Windows 7
Không giống như tính năng Mã hóa ổ đĩa Bitlocker tích hợp trong Windows 7, Trình tải bitcoin M3 cho Windows chỉ mã hóa không gian đã sử dụng trên ổ đĩa cụ thể để quá trình mã hóa sẽ nhanh hơn tính năng Mã hóa ổ đĩa Bitlocker tích hợp trong Windows 7.

Bảo vệ dữ liệu ngay cả khi mất điện

M3 Bitlocker Loader for Windows có chức năng bảo vệ dữ liệu tích hợp, quá trình mã hóa có thể được nối lại ngay cả khi mất điện trong quá trình mã hóa, vì vậy, đừng lo lắng về việc mất dữ liệu khi sử dụng M3 Bitlocker Loader for Windows để mã hóa ổ đĩa.

Giữ an toàn dữ liệu
M3 Bitlocker Loader for Windows sử dụng nhật ký mã hóa để ghi lại quá trình mã hóa để quá trình mã hóa có thể được khôi phục ngay cả khi quá trình mã hóa bị gián đoạn / thất bại, và sau đó bạn có thể tiếp tục

Khóa ổ đĩa mà không cần khởi động lại hệ điều hành
Không giống như HĐH Windows, M3 Bitlocker Loader for Windows có thể khóa nhiều ổ đĩa được mã hóa Bitlocker mà không phải khởi động lại Hệ điều hành Windows.

Windows 7 SP1/ 8/ 8.1/ 10, Windows Server 2008 R2/ Server 2012


Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: