PassFab For Excel là một công cụ khôi phục mật khẩu có thể được sử dụng để mở khóa các tập tin Excel. Nó có thể loại bỏ mật khẩu bảo vệ cho bảng tính hoặc bảng tính được mã hóa mà không làm hỏng dữ liệu gốc. PassFab
For Excel hoạt động trên các loại tệp Excel chính .xls và .xlsx

Các tính năng chính :


1. Công cụ giải mã Excel đáng tin cậy và khả thi, hoạt động cho tập tin .xls và .xlsx Excel.
2. Ba loại tấn công mật khẩu Dictionary Attack, Brute-force with Mask Attack, Brute-force Attack) để dễ dàng khôi phục mật khẩu bị mất trong Excel Workbook cho dù mật khẩu có phức tạp đến đâu.
3. Tăng tốc CPU & GPU đa lõi (nhanh hơn 40 lần) để tăng tốc quá trình khôi phục.


Tối ưu hóa cho ba loại tấn công thông minh, nó có thể dễ dàng khôi phục mật khẩu bị mất trongExcel Workbook. Chỉ cần chọn phương thức sau đó bạn có thể dễ dàng truy cập vào Excel Workbook và xóa mật khẩu khỏi tập ti Excel.

Dictionary Attack: Cuộc tấn công này rất được khuyến khích. Nếu vậy, phạm vi phần lớn được thu hẹp với hiệu quả cao.
Brute-force with Mask Attack: Sử dụng cuộc tấn công này nếu bạn nhớ phạm vi và độ dài mật khẩu của mình
Brute-force Attack: Hãy thử tất cả các kết hợp mật khẩu nếu bạn không thể nhớ bất cứ điều gì về mật khẩu.


Tăng tốc CPU & GPU đa lõi. Nhanh hơn 40 lần

Đồng thời sử dụng hai công nghệ tiên tiến đảm bảo giải mã 100% cho cả bảng tính . Một tốc độ đáng ngạc nhiên để mở khóa Excel chỉ đọc mà không sửa đổi dữ liệu khi bạn quên mật khẩu Excel.

Kích hoạt CPU đa lõi và công nghệ tăng tốc GPU tiên tiến để tăng tốc quá trình khôi phục.
Mở khóa mật khẩu Excel nhanh chóng mà không bỏ qua nhịp dù thuật toán có phức tạp đến đâu.
Nâng cao hiệu quả để tìm mật khẩu Excel với tỷ lệ thành công cao.Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10


Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: