DRAFTLER là gì?
DRAFTLER là một ứng dụng trực tuyến cho Window và Mac để dễ dàng tạo các trang web nhỏ / vừa, ....trực tuyến và danh mục đầu tư, trang web quảng cáo cho các ứng dụng, sự kiện, dịch vụ và sản phẩm.

Tạo các trang web đáp ứng với giao diện thanh lịch kéo và thả dễ dàng. Không có kiến thức mã hóa cần thiết.

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc
Các trang web được tạo bằng DRAFTLER thân thiện với thiết bị di động 100% theo Google Test mới nhất.

Nhận được trang web của bạn được tạo trong vài giây!

Mã hóa là một phần quan trọng trong việc xây dựng các trang web tuyệt vời. Không còn nữa! Bây giờ hãy tạo các trang web giống như ứng dụng và sẵn sàng cho thiết bị di động mà không cần bất kỳ mã hóa nào với Draftler!

Tính năng:
+ Kéo và thả toàn bộ khối được dựng sẵn
+ Chỉnh sửa văn bản dễ dàng
+ Trang web thân thiện với sự đáp ứng chothiết bị và di động
+ Tùy chỉnh HTML, CSS & Javascript
+ Chỉnh sửa trang trực tiếp và nhiều hơn thế nữa


Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: