[Khuyến mãi 4 Ngày] Xvirus Personal Firewall PRO [for PC] $48.93 Free!


tgth.vn - Xvirus Personal Firewall là có kích thước gọn nhẹ và rất dễ sử dụng. Sau khi một thủ tục cài đặt nhanh chóng và đơn giản tường lửa được kích hoạt ngay lập tức . Nó cho phép bạn tạo danh sách khác nhau với các chương trình đáng tin cậy hoặc bị chặn và có thể thực hiện cập nhật tự động. Nếu bạn muốn bảo vệ bổ sung chống lại tin tặc, Xvirus Personal Firewall cung cấp cho bạn với tất cả mọi thứ bạn cần.


✔ Firewall - Bảo vệ bạn khỏi hacker!
✔ Một trình giám sát mạng - cho phép bạn quản lý tất cả các hoạt động kết nối với internet!
✔ Sử dụng dễ dàng và nhẹ máy - Dễ dàng và bạn có thể kiểm soát các chương trinhg có thể kết nối với internet!


Xvirus Personal Firewall được thiết kế như là một ứng dụng đơn giản cho phép người sử dụng để kiểm tra tất cả các kết nối hoạt động và kiểm soát được cấp quyền truy cập hay không.


Trước khi cài đặt sản phẩm mà bạn nên biết rằng .NET Framework được yêu cầu trên hệ thống cho các tường lửa hoạt động.
Nắm bắt các ứng dụng trên máy tính là một nhiệm vụ đơn giản mà không liên quan đến người sử dụng đầu vào quá nhiều. Một hướng dẫn ngắn gọn cho phép bạn cấu hình để thiết lập tất cả mọi thứ bằng cách tạo ra các danh sách mặc định của chương trình đã được phê duyệt hoặc từ chối kết nối, dựa trên một danh sách các tiến trình đang chạy.


Giao diện là không có gì phức tạp. Tất cả các tùy chọn được sắp xếp hợp lý trong một giao diện được bố trí hấp dẫn, cho phép xử lý dễ dàng.

Về cơ bản, sản phẩm cung cấp quyền truy cập vào các tiến trình đang chạy vào một kết nối và cho phép bạn ngăn chặn hoặc cho phép . Ngoài ra còn có khả năng cắt đứt kết nối mạng.Language:

Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: