Mockplus iDoc, bàn giao thiết kế với thông số kỹ thuật, tài sản và đoạn mã tự động.

Mockplus iDoc là một công cụ hợp tác và chuyển giao thiết kế trực tuyến mạnh mẽ cho các nhà thiết kế, nhà phát triển và quản lý sản phẩm để tải lên, nguyên mẫu, nhận xét, kiểm tra, lặp lại, chia sẻ và bàn giao thiết kế với các đoạn mã, thông số kỹ thuật và tài sản chính xác.

Nó giúp kết nối toàn bộ quy trình thiết kế sản phẩm. Quy trình làm việc linh hoạt và có thể tùy chỉnh và các thông số kỹ thuật - giúp hướng dẫn các nhóm sản phẩm tiết kiệm ít nhất 50% thời gian và công sức. Tất cả mọi thứ có thể được thực hiện với các nhấp chuột đơn giản và kéo và thả.

Các tính năng chính của Mockplus iDoc:


* Nhập thiết kế với thông số kỹ thuật tự động, tài sản, đoạn mã từ Phác thảo, XD và PS
* Tạo luồng giao diện và các nguyên mẫu tương tác với tính năng kéo và thả
* Nhận xét, đánh giá, kiểm tra và lặp lại thiết kế với vài nhấp chuột đơn giản
* Kiểm tra, sao chép và tải xuống thiets kế với thông số kỹ thuật , tài sản, đoạn mã bằng một cú nhấp chuột
* Tải lên các nguyên mẫu từ Axure / Justinmind / Mockplus và các tài liệu
* Bàn giao thiết kế với thông số kỹ thuật chính xác, tài sản, đoạn mã với vài nhấp chuột đơn giản

Nhìn chung, mọi thứ đều có thể được thực hiện với các nhấp chuột đơn giản và kéo và thả.

Mockplus iDoc chắc chắn hữu ích cho tất cả các nhà thiết kế và nhà phát triển để làm việc cùng nhau trực tuyến để tiết kiệm ít nhất 50% thời gian và năng lượng.
Bạn phải đăng ký để thấy được linkBạn phải đăng ký để thấy được linkFree Downloads - Mac & PC

Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: