Biến hình ảnh và tranh ảnh trung bình thành hình ảnh tuyệt vời với hơn 120 điều chỉnh, hành động, hiệu ứng và bộ lọc. Chỉnh HSL và màu RGB , điều chỉnh độ sáng, gamma, phơi sáng, độ tương phản, độ bão hòa, và 30 đặc điểm khác.

Nâng cao hình ảnh của bạn với các hiệu ứng tuyệt vời!

Khắc phục phơi sáng, điều chỉnh độ tương phản, loại bỏ nhiễu tạp, làm sắc nét, v.v. Thêm watermark văn bản và hình ảnh động. Làm việc với các thuật toán nhận dạng khuôn mặt. Áp dụng các hành động, bộ lọc và hiệu ứng khác nhau cho hình ảnh của bạn.Một số tính năng quan trọng khác bao gồm:
- Tích hợp trình xem trước hình ảnh với biểu đồ tương tác
- Nhiều layers với 40 chế độ hòa trộn và lọc pixel
- Chuyển đổi sang / từ và lưu kết quả trong bất kỳ của hơn 30 định dạng: jpg, png, gif, tiff, bmp, J2K
- Chế biến có điều kiện dựa trên định hướng hình ảnh, kích thước và các thuộc tính khác
- 4 chế độ hoạt động: bằng tay, nền, lịch trình, và điều khiển
- 2o chế độ mở rộng: Lanczos, Bilinear, Bicubic, Box, HQX
- Xoay và lật bằng tay hoặc sử dụng hướng EXIF tag
- Sưae kích thước cố định hoặc hình chữ nhật; phù hợp với tỉ lệ
- Tự động cắt xén hình ảnh từ kích thước cố định, cắt từ cạnh,vv
- Thay đổi chiều rộng và chiều cao một cách độc lập hoặc tỷ lệ tương ứng
- Tự động thu nhỏ hình ảnh để phù hợp với một tập tin mong muốn có kích thước trong Kilobytes
- Mỗi kênh xử lý: trích xuất, pha trộn, thay thế, điều chỉnh giá trị, vv ...
- 8 mô hình màu RGB, HSB / HSV, HSL, HSI, HWB, YCbCr, vv
- Thêm văn bản tĩnh và động và hình ảnh với hiệu ứng hình ảnh
- Sử dụng watermark văn bản nhiều dòng với phông chữ và phong cách khác nhau
- Tự động tạo ra văn bản watermarks với EXIF ​​và tập tin thông tin
- 12 chế độ kết hợp lại:
- Làm việc với siêu dữ liệu: EXIF, IPTC, GPS, XMP.
- Tùy chỉnh tên tập tin đầu ra với các thẻ năng động
- Lưu hình ảnh vào nhiều địa điểm khác nhau và sử dụng các thiết lập
- Nhanh chóng xử lý song song trên CPU đa lõi
- Đổi tên tập tin hình ảnh dựa trên hình ảnh hoặc tập tin thuộc tính và siêu dữ liệu EXIF ​​/ IPTC

Bạn phải đăng ký để thấy được linkBạn phải đăng ký để thấy được linkBạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link

Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: