EasyPaint Watermark Remover là một công cụ chỉnh sửa hình ảnh / video giúp loại bỏ Wayermark , logo, tem ngày tháng , văn bản, con người, biểu tượng cảm xúc, dây điện, tòa nhà hoặc bất kỳ đối tượng không mong muốn nào trên hình ảnh / video.

Phần mềm phát hiện và phân tích nền và màu sắc xung quanh khu vực lựa chọn và sau đó điền vào kết cấu sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng gốc.

Định dạng tập tin hình ảnh được hỗ trợ: JPEG, JPG, PNG, TIFF, EXIF ​​và các tập tin hình ảnh khác.
Định dạng tập tin video được hỗ trợ: MP4, WMV, MOV, AVI và các tập tinvideo khác.
Quá trình loại bỏ các đối tượng không mong muốn khỏi hình ảnh / video rất dễ thực hiện trong 3 bước:
- Thêm hình ảnh / video
- Chọn vùng cần xóa
- Nhấn vàoErase để hoàn thành công việc.
-
Chế độ hàng loạt được hỗ trợ!

NB: Tài khoản VIP 1 năm.

Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: