Bạn phải đăng ký để thấy được link

thegioitinhoc.vn - Zortam Mp3 Media Studio Pro là úng dụng MP3 tất cả-trong-một . Nó cung cấp Zortam Auto TaggerTagger bạn nhận được bìa nghệ thuật , lời bài hát, album, thể loại và thông tin thẻ khác bằng cách sử dụng hàng loạt từ cơ sở dữ liệu chế biến Zortam : MP3 Organizer, Mp3 Normalizer, ID3 Tag Editor, Mp3 Player, CD Ripper, Wav/Mp3 Converter.

Ngoài ra, bạn có thể đổi tên hàng loạt các tập tin bằng cách sử dụng thông tin ID3 , đồng bộ hóa các thẻ ID3, tìm kiếm file Mp3 trùng lặp và nhiều hơn nữa.

Hoàn toàn phù hợp cho iPod và iPhone. Tất cả các bìa nghệ thuật và lời bài hát có thể nhìn thấy trên iPod, iPhone, điện thoại Android và iTunes. Bạn chỉ cần chuyển các tập tin đến iPod hay iPhone.
Zortam Mp3 Media Studio cung cấp cho bạn:

- Auto tag Mp3 bộ sưu tập âm nhạc của bạn bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu Zortam Music (ZMLIMD)
- Quản lý Mp3 Tagger và MP3
- Zortam Mp3 Player hổ trợ bao gồm nghệ thuật và lời bài hát
- Tổ chức âm nhạc Mp3 và biên tập thẻ trong thư viện âm thanh của bạn với một giao diện mạnh mẽ
- ID3 Tag Editor (Mp3 Tagger) với trình xem riêng biệt cho ID3v1 và ID3v2.4 Tags
- Tải về lời bài hát và tải về bìa nghệ thuật (bao gồm Album) từ cơ sở dữ liệu Zortam Interent nhạc
- Trích xuất đĩa CD với CD Ripper và từ khóa các bài hát của bạn trong một lần duy nhất với nghệ thuật bao gồm (tác phẩm nghệ thuật) và lời bài hát
- Hàng loạt Wav Mp3 được chuyển đổi và ngược lại
- Ghi đĩa CD Audio hay Mp3
- Quản lý danh sách kéo và thả mạnh mẽ
- Viết thẻ ID3 từ tên tập tin
- Xóa các thẻ ID3, xóa bìa nghệ thuật, xóa lời bài hát (ID3 Tag Remover)
- Tìm kiếm bản sao của Mp3
- Đổi tên hàng loạt tập tin bằng cách sử dụng thông tin từ các thẻ ID3 (Mp3 Renamer)
- Ghi ID3 thẻ bằng cách sử dụng thông tin từ tên tập tin
- Thêm karaoke và các tập tin midi trực tiếp đến các thẻ ID3
- Tất cả các tùy chọn được hỗ trợ xử lý hàng loạt
- Sử dụng tra cứu bằng cách sử dụng tag mp3 Zortam Internet Cơ sở dữ liệu nhạc với tính năng gắn thẻ tự động
- và cỏn nhiều hơn nữa


Window XP, Vista, 7, 8.10 (x32/x64)

Bạn phải đăng ký để thấy được link
Chủ đề tương tự: