Xem và chỉnh sửa các tập tin văn bản, thực hiện phân tích thống kê tài liệu, mã hóa nội dung của nó và nhiều hơn thế nữa, với ứng dụng linh
Text Edit Plus linh hoạt , Đay là một trình soạn thảo và phân tích văn bản nhẹ và dễ sử dụng cho phép người dùng xem dữ liệu quan trọng về các Ký tự, Từ và Dòng được sử dụng trong tài liệu nguồn. Ứng dụng này có một số công cụ phụ trợ, chẳng hạn như Lines Randomizer, Field Generator (for date, number or text) và Lines Clipper. Cho phép người dùng dễ dàng tạo tài liệu văn bản mới hoặc sửa đổi các tài liệu hiện có. Ứng dụng này được thiết kế thay thế cho Notepad, bằng cách cung cấp một bộ tính năng rộng rai hơn.

Một số tính năng:
-Thêm ngày và giờ.
-Mã hóa và giải mã văn bản.
-Kết hợp nhiều dòng
-Hệ thống Command để trích xuất văn bản mong muốn.
-Xóa các dòng trống. Xóa cùng một dòng. Lọc dòng.
-Xem toàn màn hình.
-Tạo danh sách e-mail.
-Tạo số liệu thống kê nhanh chóng. Tạo danh sách Từ.
-Nhập ảnh dưới dạng văn bản (nghệ thuật ASCII). Chèn số. Chèn văn bản vào đầu hoặc cuối dòng. Chuyển đổi chữ thường và chữ hoa.
-Randomize lines.. Đảo ngược dòng. Sắp xếp các dòng. Cắt dòng

Có thể hiển thị tần số từ hoặc ký tự
Phần mềm này rất hữu ích cho những ai thường xuyên làm việc với tài liệu văn bản. Mô-đun phân tích của nó có thể có giá trị khi số liệu thống kê nhanh về tài liệu văn bản là cần thiết. Khả năng tính toán tần số Từ có thể làm cho nó trở thành một công cụ giáo dục rất tốt vì nó cho phép giáo viên dễ dàng phát hiện và xác định số lần lặp lại.

Text Edit Plus đi kèm với một giao diện rõ ràng và đơn giản mà những người mới sẽ thấy rất dễ hiểu. Chương trình dựa vào các menu và số lượng các mục chứa trong phần lớn mà bạn có thể mong đợi. Điều này đang được nói, hầu hết các chức năng cốt lõi có thể dễ dàng truy cập và làm quen với chương trình là một quá trình nhanh.

Tải các tập tin văn bản chuẩn
Ứng dụng có thể tải các tập tin văn bản chuẩn khác nhau, chẳng hạn như TXT, CSV và HTML; tài liệu mới cũng có thể được tạo từ đầu. Các tính năng phân biệt nó với các sản phẩm tương tự có liên quan đến khả năng phân tích tài liệu nguồn của chương trình.

Có rất nhiều công cụ phụ trợ có thể được sử dụng cho mục đích này.

Một số được thiết kế để giải trí, trong khi một số khác là tài nguyên bổ sung cho các chức năng cốt lõi. Ví dụ, bạn có thể so sánh hai đoạn văn bản khác nhau, để làm nổi bật những điểm tương đồng. Điều này có thể rất hữu ích khi cố gắng xác định các đoạn trùng lặp từ hai văn bản dường như khác nhau.

Có tùy chọn mã hóa văn bản
Các chức năng chỉnh sửa nhanh khác có thể chứng minh có giá trị được sắp xếp theo thứ tự. Trình tạo dòng hoặc bộ kết hợp dòng là hai công cụ như vậy có thể thực hiện nhanh chóng các thao tác trên nhiều đoạn văn. Một tính năng thú vị là chức năng Crypto”, làm cho văn bản nguồn vượt quá sự công nhận. Giải mã là có thể, nhưng yêu cầu mật khẩu.
Windows 10/ 8.1 8/7/ Vista/ XP
Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: