Khi bạn đến một thành phố lạ , việc tìm kiếm một điểm truy cập Internet miễn phí hoặc truy cập Internet công cộng gây phiền nhiễu, bất kể kinh doanh hay giải trí.
Chức năng cài sẵn của Windows thì quá chậm. Ngược lại, phần mềm abylon WLAN-LIVE-SCANNER đã kiểm tra các khoảng thời gian đều đặn cho bất kỳ mạng không dây có sẵn nào và liệt kê chúng trong một cấu trúc có dạng cây rõ ràng. Tên mạng (SSID), trạng thái kết nối, loại mạng, thuật toán mã hóa và cường độ tín hiệu được hiển thị dưới dạng thông tin bổ sung. Với một cú nhấp chuột, kết nối với mạng được chọn sẽ được thiết lập, ngoại trừ truy cập tự do, công khai hoặc đã biết.

Abylon WLAN-LIVE-SCANNER cung cấp một chức năng thay thế cho chức năng quét mạng của Windows, cung cấp tốc độ và độ tin cậy được nâng cao. Nó có thể hỗ trợ tìm kiếm các kết nối Wi-Fi gần đó, cho phép bạn xác định hotspots miễn phí có thể cho phép bạn truy cập Internet.

Tính đơn giản của nó là một trong những đặc điểm làm cho nó đáng để thử. Nó có một giao diện thật rõ ràng và rất dễ để sử dụng, bao gồm các tùy chọn toàn diện trong một cửa sổ duy nhất.

Máy tính của bạn được trang bị bộ điều hợp hoặc Card không dây, bạn có thể tiến hành để bắt đầu quét. Ngoài ra, có một tùy chọn cho phép bạn tự động kết nối với điểm truy cập mở đầu tiên được xác định.

Abylon WLAN-LIVE-SCANNER có thể được cấu hình để thực hiện quét tại các khoảng thời gian do người dùng xác định, để đảm bảo rằng nó phát hiện các kết nối Wi-Fi mới có sẵn với tín hiệu mạnh hơn.

Mạng không dây khả dụng được hiển thị gọn gàng trong chế độ xem dạng cây và được sắp xếp theo trạng thái bảo vệ của chúng (mật khẩu được mã hóa hoặc mở). Bên cạnh SSID mạng, bạn có thể xem loại mạng, chi tiết về bảo mật (thuật toán mã hóa) và chất lượng tín hiệu. Theo tùy chọn, bạn có thể cấu hình nó để hiển thị các điểm truy cập không được bảo vệ.

Ứng dụng này cho phép bạn dễ dàng kết nối với một trong các mạng đã được phát hiện, nhắc bạn nhập khóa tương ứng, trừ khi bạn đã đặt nó để ghi nhớ mật khẩu và kết nối tự động.

Abylon WLAN-LIVE-SCANNER có thể nhanh chóng xác định mạng WLAN được mã hóa và mở gần vị trí của bạn, cho phép người dùng định cấu hình tần số quét. Mặc dù bạn có thể thực hiện thao tác này bằng cách sử dụng chức năng chuyên dụng của Windows, ứng dụng này hứa hẹn làm cho nó hoạt động nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.

Tính năng


+ Tìm kiếm mạng Wi-Fi trong phạm vi rộng
+ Hiển thị tên mạng (SSID), trạng thái kết nối, loại mạng, thuật toán mã hóa (nếu có) và cường độ tín hiệu
+ Có thể chọn chức năng Scan-Rhythm
+ Kết nối với các điểm truy cập miễn phí hoặc mạng được biết đến
+ Chế độ kết nối tự động

Bạn phải đăng ký để thấy được linkBạn phải đăng ký để thấy được linkBạn phải đăng ký để thấy được linkBạn phải đăng ký để thấy được linkBạn phải đăng ký để thấy được linkBạn phải đăng ký để thấy được link

Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: