thegioitinhoc.vn
-
Giúp dọn dẹp thư viện nhạc iTunes chuyên nghiệp để bạn có được thư viện nhạc iTunes có tổ chức tốt hơn trên máy tính

Thực tế nhất và đơn giản nhất để sử dụng chương trình iTunes cleaner để làm sạch thư viện nhạc iTunes, cũng như làm sạch các thư mục âm nhạc bên ngoài của iTunes. Nhận được thư viện nhạc iTunes tổ chức tốt để cải thiện âm nhạc thưởng thức và hiệu quả iTunes.
Làm sạch iTunes và thư mục âm nhạc thông minh;
- Nhận được album ảnh nghệ thuật cho thư viện nhạc iTunes và các tập tin âm nhạc khác;
- Một cú nhấp chuột để xóa các bản sao trong iTunes và thư viện âm nhạc khác;
- Hỗ trợ sửa chữa thủ công để tùy chỉnh thông tin âm nhạc và nhận được sửa chữa chính xác;
- Làm sạch thư viện nhạc iTunes và áp dụng cho iTunes trong một cú nhấp chuột;
Là một chương trình dọn dẹp iTunes chuyên nghiệp, nó có thể phát hiện và xóa các bài hát trùng lắp trong iTunes, có được album ảnh nghệ thuật cho các tập tin âm nhạc iTunes, tải về và thêm các thẻ âm nhạc như album, tên bài hát, nghệ sĩ, năm, vv để hoàn tất thông tin âm nhạc, cho phép chỉnh sửa thủ công các thẻ âm nhạc, lưu các tập tin âm nhạc không cố định cho sửa chữa trong tương lai, vv Không hạn chế dọn dẹp trong thư viện iTunes âm nhạc , iTunes làm sạch này cũng có thể giúp làm sạch các thư mục âm nhạc nội bộ như thư viện nhạc MP4 hoặc những thư mục khác. Bằng cách làm sạch thư viện nhạc iTunes, người dùng có thể áp dụng các tập tin nhạc cố định để iTunes hoặc các thư mục âm nhạc gốc chỉ trong một cú nhấp chuột để làm cho iTunes và thư viện âm nhạc khác được tổ chức tốt.

Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/10;
1GHz Intel/AMD processor or above;
512MB RAM (1024MB or above recommended);
iTunes 10.4 or later;
Internet ConnectionBạn phải đăng ký để thấy được linkBạn phải đăng ký để thấy được linkBạn phải đăng ký để thấy được linkBạn phải đăng ký để thấy được link
Chủ đề tương tự: