PDF Anti-Copy Pro 2.0.3





PDF Anti-Copy là một tiện ích bảo mật PDF để ngăn chặn nội dung PDF được sao chép và chuyển đổi sang các định dạng có thể chỉnh sửa. Sau khi xử lý bằng công cụ này, nội dung PDF quan trọng của bạn có thể được xem, nhưng sẽ không bao giờ được sao chép và chuyển đổi sang các định dạng có thể chỉnh sửa như Word, Excel và TXT.

PDF Anti-Copy giúp bạn khóa các tập tin PDF để đảm bảo tính toàn vẹn của các tập tin hoặc hợp đồng bí mật, sau đó sử dụng một tiện ích như PDF Anti-Copy có thể làm cho mọi thứ mượt mà và thuận tiện.

Nếu bạn không phải là tác giả của các tài liệu PDF mà bạn đang xử lý nhưng vẫn muốn khoá nó để đảm bảo tính toàn vẹn của các tập tin bí mật hoặc các hợp đồng, sau đó sử dụng một tiện ích như PDF Anti-Copy có thể làm cho mọi thứ mượt mà và thuận tiện.

Xóa quyền truy cập liên quan đến bản sao trong bốn bước đơn giản
Sau khi cài đặt nhanh chóng bạn được chào đón bởi một giao diện hiện đại, dễ dàng điều hướng và không gặp rắc rối bất kể trải nghiệm trước đây với các ứng dụng tương tự.

Bảo vệ tài liệu PDF là một thao tác nhanh chóng bao gồm bốn bước đơn giản, cụ thể là chọn tập tin mong muốn, trang, thư mục đầu ra và sau đó nhấn và Start. Cần lưu ý rằng việc chọn trang chỉ khả dụng cho các tài liệu chứa nhiều trang hơn.

Ngoài việc vô hiệu hóa sự cho phép để chọn văn bản từ tài liệu, chương trình cũng bảo vệ các tệp PDF của bạn không bị chuyển đổi bằng các giải pháp phần mềm của bên thứ ba khác. Trong khi hoạt động có thể được thực hiện, kết quả thường là một trang trống.

PDF Anti-Copy là một công cụ đáng tin cậy có thể giúp bạn bảo vệ dữ liệu quan trọng khỏi bị sao chép, in hoặc chuyển sang các định dạng khác cho phép chỉnh sửa.

Bạn sẽ cần phải bảo vệ tập tin PDF nếu bạn chia sẻ chúng với người khác nhưng không muốn người dùng thay đổi hoặc sao chép nội dung. Có rất nhiều cách để hạn chế các tài liệu PDF nhưng chúng thường có những nhược điểm của chúng. PDF Anti-Copy cung cấp bảo vệ bằng cách xử lý lại tất cả các văn bản và đồ họa trên các tài liệu mà không thay đổi định dạng gốc của chúng. Người dùng không thể sao chép hoặc chuyển đổi nội dung được bảo vệ ngay cả khi họ sử dụng tiện ích mở khóa.

Xóa quyền truy cập liên quan đến bản sao trong bốn bước đơn giản
Sau khi cài đặt nhanh chóng và không gặp trục trặc, bạn được chào đón bởi một giao diện hiện đại, dễ dàng điều hướng và không cho bạn gặp rắc rối bất kể trải nghiệm trước đây của bạn với các ứng dụng tương tự.

Bảo vệ tài liệu PDF là một thao tác nhanh và dễ dàng bao gồm bốn bước đơn giản, cụ thể là chọn tập tin mong muốn, trang, thư mục đầu ra và sau đó nhấn vàáotart. Cần lưu ý rằng việc chọn trang chỉ khả dụng cho các tài liệu chứa nhiều trang hơn.

Cung cấp bảo vệ chống lại việc chuyển đổi và sao chép
Bạn có thể nhận đuọc gợi ý từ giao diện GUI, chương trình cho phép bạn phóng to và thu nhỏ, một tùy chọn chắc chắn có thể giúp ích khi phân tích một tập tin PDF. Thực tế, tùy chọn này có thể khá hữu ích khi bạn đang xử lý các hợp đồng có tính năng in hoặc chú thích tốt, vì bạn muốn chắc chắn rằng chúng không bị thay đổi bằng bất cứ cách nào trước khi tiếp cận người nhận được chỉ định.

Tính năng và chức năng

PDF Anti-Copy có giao diện đồ họa người dùng rõ ràng với các biểu tượng lớn trên thanh công cụ ngay bên dưới Tool Bar. Biểu tượng đầu tiên ở phần bên trái của cửa sổ cho phép bạn chọn tài liệu PDF mà bạn muốn bảo vệ. Ngoài ra, bạn có thể mở tài liệu thông qua menu "File".

Phần giữa của cửa sổ được chia thành các bảng điều khiển bên trái và bên phải. Phần bên trái của bảng điều khiển hiển thị số trang trong khi hộp kiểm , cho phép bạn chọn các trang cụ thể mà bạn muốn bảo vệ. Nếu tập tin có nhiều trang và bạn muốn bảo vệ tất cả chúng, sau đó bạn có thể chọn tất cả các trang đồng thời từ menu ""Edit". Bạn cũng có thể bỏ chọn tất cả từ hộp kiểm.

Bảng điều khiển bên phải hiển thị nội dung của tài liệu đã mở. Các nút trên thanh công cụ cho phép bạn phóng to hoặc thu nhỏ nội dung được hiển thị. Tính năng này có thể có ích khi bạn đang xử lý một tài liệu với viêc in ấn rất tốt.

Sau đó, bạn có thể duyệt và chọn đích ưa thích để lưu nếu bạn không muốn lưu tập tin được bảo vệ trong thư mục đầu ra mặc định. Điều duy nhất còn lại là bạn nhấp vào "Start" ở góc dưới bên phải của cửa sổ ứng dụng.

Thanh tiến trình sẽ hiển thị cho bạn phần trăm đã hoàn thành. Nếu bạn đang làm việc trên một hoặc một vài trang chủ yếu gồm có văn bản, tuy nhiên, tiến trình có thể quá nhanh để theo dõi. Sau đó chương trình sẽ tự động mở thư mục đích. Nó gắn "_AntiCopy" vào tên tập tin gốc.

Bạn sẽ thấy rằng bạn không thể chọn nội dung của các tập tin PDF được bảo vệ. Khi bạn cố gắng chuyển đổi các tập tin sang các định dạng có thể chỉnh sửa như từ hoặc văn bản, bạn sẽ kết thúc với các tập tin trống.

PDF Anti-Copy là một chương trình đặc biệt giúp người dùng dễ dàng bảo vệ các tập tin PDF khỏi bị sao chép hoặc chuyển sang các định dạng khác. Chương trình tương thích với tất cả các hệ điều hành Windows từ Windows XP 3.




Bạn phải đăng ký để thấy được link




Chủ đề tương tự: