SecuPerts Anti-Spy for Windows 10


Windows 10 Anti-Spy cho phép bạn tắt hơn 80 tính năng gây phiền nhiễu và ở một mức độ nào đó, các tính năng gián điệp giả mạo trong hệ điều hành Windows 10, trong các trình duyệt và trình phát media.

Bạn có thể tắt hơn 80 tính năng cài sẵn chỉ với một cú nhấp chuột hoặc bạn cho phép Anti-Spy tạo ra một danh sách rõ ràng và bạn quyết định dựa trên cơ sở cá nhân mà bạn muốn tắt.

Bất kể nơi Microsoft ẩn các cài đặt này ở đâu, Anti-Spy sẽ cho phép bạn quyết định xem dữ liệu nào có thể truy cập vào các máy chủ của Microsoft tại Redmond, California, và những dữ liệu nào không phải là doanh nghiệp của các doanh nghiệp.

Bạn có tin rằng các hoạt động và dữ liệu của bạn không phải là hoạt động của Microsoft?
Sau khi triển khai Anti-Spy, bạn có thể nói lời tạm biệt với những điều sau:

+ Bạn sẽ không nhận được bất kỳ quảng cáo được cá nhân hoá nào từ Microsoft và các đối tác của Microsoft.
+ Bạn sẽ không cho phép dữ liệu cá nhân và thông tin được trích ra từ email và lịch sử trình duyệt của Cortana và Microsoft.
+ Bạn sẽ cấm thông tin về vị trí của mình không được tiết lộ hoặc lưu.

Windows 10 Only

Download program from Bạn phải đăng ký để thấy được link

Install program and register it with your email
Chủ đề tương tự: