tgth.vn - Thay thế, chèn, xóa, sao chép và di chuyển văn bản trong nhiều tập tin hàng loạt!
Có nhiều ứng dụng mà bạn có thể sử dụng để quản lý các tập tin của mình một cách dễ dàng. Một trong số đó là Batch Text File Editor.

Bạn có thể thực hiện tìm kiếm nâng cao và thay thế các thao tác bằng Biểu thức chính quy và thực hiện các thao tác khác nhau trên các tập ti khác nhau bằng xử lý có điều kiện. Điều đầu tiên bạn cần làm sau khi khởi chạy ứng dụng là chọn chế độ xử lý và tập tin.

Bạn có thể làm điều đó tự động, thủ công hoặc theo lịch trình. Nó hiển thị các thuộc tính tập tin, ký tự ngẫu nhiên, thẻ EXIF ​​và bạn có thể thực hiện các hoạt động tìm kiếm và thay thế.

Batch Text File Editor Professional đi kèm với nhiều cách mà bạn có thể tìm kiếm các tập tin của mình, bao gồm các ký tự đại diện nâng cao, thuộc tính tập tin, biểu thức chính quy, tìm kiếm trong nội dung tập tin. Nó có một trình soạn thảo văn bản tích hợp hỗ trợ kéo và thả, thao tác clipboard, hoàn tác / làm lại và nhiều thao tác khác.

Có tùy chọn để giới hạn phạm vi tìm kiếm ở một trong hai ký tự hoặc phạm vi dòng được chỉ định, như "chỉ tìm kiếm trong 50 dòng đầu tiên".

Bạn có thể chỉ định cách thực hiện tìm kiếm: trên cơ sở từng dòng hoặc bằng cách tìm kiếm toàn bộ tập tin / khối dòng. Bạn cũng có thể chỉ định số lần thay thế tối đa để thực hiện.

Batch Text File Editor là một ứng dụng hữu ích có thể thay thế, chèn, xóa và sao chép văn bản trong nhiều tập tin, nó hỗ trợ thay thế nhiều dòng, ký tự đại diện v.v.
Chương trình có tính năng hỗ trợ RegEx với việc tô sáng cú pháp màu và thay thế khớp với RegEx. Thay thế nhiều dòng cho phép bạn tìm kiếm và thay thế văn bản trải dài trên nhiều dòng. Ký tự đại diện, phân biệt chữ hoa chữ thường và tùy chọn đếm có thể tinh chỉnh tìm kiếm của bạn!

Chèn văn bản mới tại số dòng cụ thể, vị trí ký tự. Xóa, sao chép và di chuyển các khối văn bản được chỉ định. Bao gồm hỗ trợ Unicode và RegEx hoàn chỉnh. Trình tạo mẫu RegEx sẽ giúp bạn thiết kế và kiểm tra các biểu thức chính quy ngay trong chương trình. Công cụ RegEx chuyên dụng như bộ chọn thẻ HTML / XML, bộ chọn dòng hoặc bộ chọn số giúp tạo các mẫu RegEx dễ dàng hơn. Thực hiện nhiều thay thế dễ dàng bằng cách nhập các cặp tìm kiếm thay thế vào lưới hoặc nhập chúng từ một tập tin.

Chương trình có hỗ trợ Unicode hoàn chỉnh. Xử lý 1000 tập tin bằng cách sử dụng nhiều lõi CPU ở chế độ thủ công, tự động / liên tục, được kích hoạt / lên lịch hoặc dùng bảng điều khiển hoặc trực tiếp từ menu chuột phải của Windows Explorer. Lưu tập tin vào thư mục đầu ra được chỉ định bằng đường dẫn tuyệt đối hoặc tương đối, với tên gốc hoặc tên mới được xác định . Chọn tập tin để xử lý dựa trên tên, ngày, kích thước và nội dung của chúng bằng cách sử dụng tìm kiếm tập tin được hỗ trợ RegEx và các ký tự đại diện . Tùy chọn hợp nhất với nhau, tách tất cả hoặc nén các tập tin đã xử lý. Thực hiện các hoạt động khác nhau trên các tập tin khác nhau với viẹc xử lý có điều kiện và phân nhánh quy trình. Nhật ký về xử lý chi tiết có sẵn trong cả tập tin nhật ký và giao diện người dùng. Chạy nhiều phiên bản chương trình cùng một lúc.

* Phiên bản chuyên nghiệp có các hạn chế sau:
* Kích thước tập tin tối đa là 100MB;
* Số lượng tập tin tối đa mỗi đợt là 1000;
* Lập kế hoạch và hoạt động dòng lệnh không được hỗ trợ;
* Xử lý có điều kiện không được hỗ trợ.


Bạn phải đăng ký để thấy được link


Please note: the license is provided for 3 years.


Chủ đề tương tự: