tgth.vn - Cài đặt AudioWeb trên PC Windows của bạn, sau đó phát tập tin âm thanh của bạn từ bất kỳ trình duyệt web nào!
AudioWeb là một trang web âm thanh cá nhân cho Windows.

* AudioWeb tạo một trang web cá nhân trên máy tính cho phép bạn phát các tập tin âm thanh mp3 của mình thông qua bất kỳ trình duyệt web nào!
* AudioWeb vượt trội khi phát các tập tin âm thanh tuần tự, chẳng hạn như trong sách âm thanh hoặc podcast. (Tất nhiên, AudioWeb cũng có thể phát các tập tin nhạc của bạn.)
* Bạn có thể dễ dàng duyệt, phát và đánh dấu các tập tin âm thanh bằng bất kỳ trình duyệt web hiện đại nào. AudioWeb sẽ hoạt động trên hầu hết các trình duyệt trên mọi iPad, iPhone, điện thoại hoặc máy tính bảng Android hoặc trên máy tính Windows hoặc Mac. AudioWeb tuyệt vời trên iPhone 8 và 10 "!
* Không có thiết lập Windows IIS (Dịch vụ thông tin Internet) phức tạp nào co liên quan! (AudioWeb thậm chí không sử dụng IIS.) Tất cả các chi tiết tạo và chạy trang web đều được xử lý trong suốt AudioWeb cho bạn. Tất cả bạn phải làm là chạy AudioWeb trên máy tính Windows , tạo người dùng, sau đó đăng nhập thông qua bất kỳ trình duyệt web nào. Và rồi hoạt động!
* Tạo bất kỳ số lượng người dùng riêng biệt, mỗi người dùng có dấu trang và cài đặt riêng.
* AudioWeb không bao giờ làm mất vị trí của bạn trong một cuốn sách, ngay cả khi bạn đăng xuất. Khi bạn đăng nhập lại (thậm chí từ một trình duyệt trên thiết bị khác), nó sẽ tiếp tục phát chính xác nơi bạn rời đi.
* Bạn chỉ có thể sử dụng AudioWeb trong bộ định tuyến cục bộ nếu muốn hoặc mở cổng bộ định tuyến để phát âm thanh của bạn từ bất kỳ đâu trên internet.
* AudioWeb là phần bổ sung tự nhiên cho PodSilo của MollieSoft, phần mềm tải podcast cho bạn. Sử dụng AudioWeb để phát podcast của bạn thông qua bất kỳ trình duyệt web nào.The software requires:

Windows 8.1 or Windows 10.

Bạn phải đăng ký để thấy được link
Chủ đề tương tự: