Paste As File là một ứng dụng để dán nội dung của clipboard vào một tập tin mới trong thư mục hiện tại thông qua trình đơn ngữ cảnh trong nền Windows Explorer Nó có thể dán dưới dạng tập tin văn bản, tập tin RTF, tập tin PDF hoặc tập tin hình ảnh dựa trên nội dung của clipboard . Các định dạng ảnh được hỗ trợ là jpg, pcx, png, bmp, tga, gif, tif và PDF. Trong phiên bản 5 mới bạn có thể dán tất cả các tập tin đã được sao chép vào clipboard để lưu trữ ZIP hoặc 7z, liệt kê các tập tin vào một tập tin TEXT với các chi tiết và sao chép các tập tin vào một thư mục phụ.

Bạn có thể dán bất kỳ tập tin văn bản thuần bằng cách thay đổi phần mở rộng. Nếu bạn muốn dán vào một tập tin HTML, chỉ cần thay đổi phần mở rộng sang HTML. Sử dụng nó cho HTML, PHP và CSS vv.

Tính năng:
+ Hỗ trợ các tập tin văn bản đơn giản, các tập tin RTF, các tập tin PDF và các tập tin hình ảnh.
+ Định dạng hình ảnh: jpg, pcx, png, bmp, tga, gif, tif và pdf
+ Lưu tập tin được sao chép vào tập tin nén ZIP hoặc 7z
+ Lưu một danh sách các tập tin được sao chép với các chi tiết cho một tập tin văn bản
+ Sao chép các tập tin trong clipboard đến một thư mục con
+ Clipboard saver - Sử dụng một ứng dụng phần mềm miễn phí bên ngoài gọi là NIRCMD bạn có thể sao chép dữ liệu vào clipboard và sau đó sử dụng PAF như bình thường và khi cửa sổ chính được mở, bạn có thể sao chép và dán văn bản vào hộp File Name. Khi bạn nhấn OK các nội dung gốc được khôi phục và dán như bình thường. NIRCMD không cần thiết cho việc sử dụng bình thường và không bắt buộc. Nếu bạn muốn sử dụng nó, hãy tải NIRCMD và đặt nircmd.exe vào thư mục cài đặt của PAF (thường là c: \ Program Files \ PasteAsFile). .Bạn phải đăng ký để thấy được link
Chủ đề tương tự: