Watery Desktop 3D sẽ sinh động hình nền (wallpaper) của bạn với các hiệu ứng nước, chẳng hạn như sóng và mưa. Nó cũng sẽ làm việc như là một bảo vệ màn hình (screensaver) của bạn, bạn sẽ thấy như tất cả mọi thứ trên máy tính của bạn sẽ chìm vào trong nước như thế nào.

Nhiều người ngày nay đang tìm kiếm những cách khác nhau để trang trí hình nền trên màn hình máy tính. Watery Desktop 3D là một hình nền động cung cấp cho màn hình máy tính, tạo ra một bầu không khí tương tác nhiều hơn và hoàn toàn khác với những gì chúng ta thường thấy. Watery Desktop 3D cung cấp nhiều hình nền động khác nhau bao gồm cả các hiệu ứng nước, sóng và mưa, và thêm hiệu ứng của những gợn sóng mềm mại và những giọt mưa rơi.

Phần mềm độc đáo giúp thư giãn và lắng dịu cho người xem và tương thích với tất cả các hệ điều hành chủ đạo như Windows 10, 8.1, 8, và Windows 7.
Bạn phải đăng ký để thấy được linkBạn phải đăng ký để thấy được linkBạn phải đăng ký để thấy được link
Chủ đề tương tự: