Icecream PDF Converter Pro 147 | 125.00 MB

tgth.vn - Icecream PDF Converter là một công cụ mạnh mẽ để chuyển đổi nhiều loại tập tin sang các file PDF, hoặc chuyển đổi file PDF sang hình ảnh cá nhân. Quá trình bắt đầu bằng cách chọn một loại chuyển đổi ("From PDF" hoặc "To PDF"), sau đó kéo và thả các tập tin đích của bạn vào chương trình.


File PDF có thể được chuyển đổi sang các định dạng ảnh khác nhau: JPG, PNG, BMP, TIFF, GIF, EPS hoặc WMF. Trong lý thuyết vấn đề này cũng có thể được đóng gói dưới dạng HTML, mặc dù điều này chúng tôi đã không thực hiện .

Nhận được hỗ trợ tốt hơn cho việc tạo các file PDF, với các chương trình nhập vào một số tài liệu Office (DOC / DOCX, XLS / XLSX, ODT, ODS), hình ảnh (JPG, PNG, BMP), ebooks (EPUB, MOBI, FB2), HTML và nhiều hơn nữa.

Bạn có các tùy chọn khác nhau để kiểm soát quá trình chuyển đổi. Có thể trích xuất phạm vi trang từ một tài liệu, ví dụ (10-15, 123-131), hoặc ghép các tập tin đầu vào khác nhau thành một file PDF duy nhất.

Cuối cùng, bạn có thể chọn thư mục đầu ra. Khi chuyển đổi mặc định "From PDF" này vào một thư mục (MyFile.PDF> myfile \ MyFile_1.JPG, myfile \ MyFile_2.JPG), nhưng điều này có thể được thiết lập cho bất cứ điều gì bạn muốn.

Hầu hết việc chuyển đổi của chúng tôi đạt được kết quả tuyệt vời, và nếu bạn cần loại công cụ , Icecream PDF Converter có giá trị một thử.

Bổ sung cho phiên bản mới :
Chuyển đổi PDF sang DOC
Chuyển đổi PDF sang RTF
Chuyển đổi PDF sang ODT
Chuyển đổi PDF sang TXT bổ sung
Một số sửa lỗi.


Requires: Win 10 / 8 / 7 / Vista / XP
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Chủ đề tương tự: