tgth.vn - TunesKit Audiobook Converter là một công cụ đáng tin cậy cho phép bạn nhanh chóng chuyển dữ liệu Audiobook từ iTunes được bảo vệ DRM sang MP3, WAVs và các định dạng khác. Chương trình rất dễ sử dụng và có thể tự động nhập audiobook trong thư viện iTunes của bạn, cho một quá trình chuyển đổi nhanh chóng.


Đáng tin cậy để gở bỏ bảo vệ DRM
TunesKit Audiobook Converter cho phép bạn chuyển đổi các audiobook bạn mua với iTunes vào nội dung chuyển nhượng. Do các thuật toán bảo vệ DRM để mã hoá cho audiobook iTunes, mà không thể di chuyển hoặc phát lại với một thiết bị khác nhau hơn so với những chương trình hỗ trợ.


TunesKit Audiobook Converter có thể giúp bạn loại bỏ sự bảo vệ này từ các tập tin có được, cho phép bạn di chuyển và làm cho chúng có thể được phát lại các tập tin media khác nhau cho các thiết bị. Chương trình làm việc chặt chẽ với iTunes và chỉ có thể phát hiện các tập tin hỗ trợ, miễn là chúng được đặt trong thư viện. Bạn có thể nhập bất kỳ audiobook từ thư viện iTunes vào danh sách chuyển đổi, chương trình sẽ có thể xử lý nhiều file cùng một lúc.


Chuyển đổi tập tin nhanh
TunesKit Audiobook Converter cho phép bạn chọn định dạng đầu ra mong muốn cho mỗi tập tin trong danh sách, bằng cách nhấn các nút đã được thiết lập đặt . Ngoài ra, bạn có thể chọn định dạng mặc định cho việc chuyển đổi, từ cửa sổ ''Preferences''.


TunesKit Audiobook Converter có thể chuyển dữ liệu từ sự bảo vệ DRM như mở khóa M4A, M4B, AAX, audiobooks AA, MP3 , AAC, WAVs, M4A và các tập tin FLAC lossless. Trước khi bắt đầu quá trình này, bạn có thể chọn một thư mục tùy chỉnh để lưu kết quả và bạn có thể xem trước các tập tin chuyển đổi trong các tab được chỉ định.


Thưởng thức audiobook trên các thiết bị di động
Với TunesKit Audiobook Converter, các audiobook bạn mua từ cửa hàng iTunes có thể được giải mã từ việc bảo vệ DRM. Như vậy, bạn có thể chuyển đổi chúng thành các tập tin âm thanh được hỗ trợ bởi một lượng lớn các phần mềm nghe nhạc đa phương tiện và thiết bị. Các tập tin được xử lý duy trì chất lượng âm thanh, thẻ ID3 và các thông tin.
Free TunesKit DRM Audiobook Converter (100% discount)Bạn phải đăng ký để thấy được link -- Bạn phải đăng ký để thấy được link
Chủ đề tương tự: