tgth.vn - abylon LOGON là một ứng dụng hữu ích và trực quan cung cấp cho bạn khả năng bảo vệ máy tính của bạn chống lại bất kỳ nỗ lực truy cập trái phép.Một giải pháp tuyệt vời cho việc bảo vệ hệ thống chống lại tất cả các truy cập bất hợp pháp và sửa đổi có thể được thực hiện với phần mềm hoàn hảo này, Abylon Logon - sử dụng các thiết bị như USB, DVD hay CD hoặc thậm chí là một thẻ thông minh nên làm.Bảo vệ máy tính của bạn khỏi sự truy cập bất hợp pháp với Abylon Logon. Tất cả bạn phải làm là để lưu dữ liệu đăng nhập Windows của bạn với một thẻ thông minh, một phương tiện truyền thông di động (ví dụ như thẻ nhớ) hoặc một CD. Từ bây giờ bạn chỉ cần Key vật lý này cho việc chứng thực đăng nhập. Nếu bạn rời khỏi máy tính, bạn chỉ cần kéo các thẻ thông minh hoặc thanh USB và máy tính của bạn sẽ tự động khóa hoặc logoff. Do đó bảo vệ máy tính của bạn chống lại đối với du khách lục lạo và đánh cắp dữ liệu.


Các tính năng chính:


Đăng nhập vào Windows với một Key phần cứng;
Tăng độ An toàn (mật khẩu và các tổ hợp phím), sử dụng thoải mái (không có ghi chú và yêu cầu gõ mật khẩu dài);
Hỗ trợ key phần cứng: USB, thẻ thông minh khác nhau ( và thẻ chứng nhận X.509), CD / DVD
Mật khẩu ngẫu nhiên: thay đổi mật khẩu Windows tự động hàng ngày (tùy chọn).
Windows XP/ Vista/ 7/ 8; USB-token or Smartcard
Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: