tgth.vn
- zebNet NewsTurbo là một phần mềm cho những bản tin chuyên nghiệp , cung cấp cho bạn những kinh nghiệm tiếp thị email tốt nhất có thể trực tiếp trên desktop và bao gồm tất cả các nhu cầu cơ bản.


zebNet NewsTurbo là một phần mềm toàn diện cho phép bạn cấu hình danh sách email liên lạc của bạn và tạo ra nhiều nhóm. Phần mềm này được dành riêng cho người sử dụng hoặc các công ty phát hành các bản tin thường xuyên và gửi chúng qua email. Nó có thể giúp bạn tạo ra danh sách chuyên ngành hoặc gửi email cá nhân.


Khi bạn xử lý một danh sách các địa chỉ liên lạc email rộng lớn , bạn cần phải chắc chắn rằng bạn chỉ gửi tin nhắn đến đúng người. Ví dụ, khi bạn gửi các bản tin, bạn cần phải chắc chắn rằng nó chỉ đến với những người đã đăng ký . Đây là lý do tại sao bạn cần phải cấu hình danh sách các địa chỉ liên lạc cho mỗi email bạn gửi.


Với zebNet NewsTurbo , bạn có thể tạo ra một số danh sách, mà bạn có thể thêm nhiều địa chỉ như ý bạn muốn. Phần mềm này cung cấp cho bạn các công cụ tìm kiếm, các bộ lọc, cũng như một công cụ cho phép bạn để tìm mục trùng lặp và xóa các dữ liệu . Phần mềm cũng hỗ trợ nhập vào địa chỉ liên lạc từ các tập tin văn bản, từ một trang web hoặc từ clipboard.


zebNet NewsTurbo cho phép bạn chọn danh sách các địa chỉ liên lạc và thiết lập các thuộc tính tài khoản email của người gửi. Phần mềm này hỗ trợ các loại POP3 hay SMTP của tài khoản email và cho phép bạn chọn các nguồn khác nhau cho địa chỉ người gửi hoặc phục hồi trở lại đích . Bạn có thể tạo một danh sách đen, trong đó bao gồm các địa chỉ email sẽ được loại trừ từ khi không nhận được tin nhắn nào.


Phần mềm này cũng cho phép bạn soạn tin nhắn, thêm văn bản,nhúng hình ảnh , biểu ngữ hoặc liên kết, sau đó chọn một trong các tùy chọn mã hóa có sẵn. Bạn có thể lưu các tin nhắn như là định dạng HTML, vào một thư mục nội bộ.
Tiết kiệm lịch sử và các mặt hàng gửi


zebNet NewsTurbo có thể lưu một danh sách các tin nhắn được gửi trong một tab riêng biệt, nơi bạn có thể xem chúng và tìm kiếm một email cụ thể. Phần mềm này có giao diện rõ ràng, với một danh sách truy cập nhanh bên trái của cửa sổ. Hơn nữa, bạn có thể kích hoạt tùy chọn đồng bộ hóa qua danh sách cho phép các phần mềm để chỉnh sửa chi tiết liên lạc trong tất cả các danh sách,.

OS : Windows XP, Vista, Win 7, Win 8
Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: