tgth.vn - PrintableCal là phần mềm mà đòi hỏi bạn phải có Microsoft Excel hoặc Word được cài đặt trên máy tính của bạn để cho nó làm việc.

Về cơ bản, ứng dụng này là một add-on cho các bộ Microsoft Office và sử dụng cùng một giao diện người dùng dựa trên ribbon, mà tất cả người dùng Office đã quen với việc này . Vì vậy, ứng dụng này không gây ra vấn đề và có thể được sử dụng bởi cả hai : người mới bắt đầu và người dùng cao cấp.

+ Tạo và tùy chỉnh lịch của riêng bạn


Để tạo ra một lịch mới, bạn chỉ cần làm theo một vài bước nhanh chóng được hướng dẫn bạn trong suốt quá trình. Trước hết, bạn có thể nhấp vào nút Create Calendar, sau đó chọn một mẫu từ góc bên phải của màn hình và chọn một mục tiêu, có thể là một tài liệu mới hoặc tài liệu hiện đang mở một nếu bạn đang sử dụng Word.

Trong trường hợp bạn đang sử dụng Excel, mục tiêu được thể hiện bằng bảng tính. Ngoài ra, nếu bạn muốn sử dụng một hình ảnh thay vì một bảng, bạn có thể kiểm tra hộp 'Insert as picture' , để làm cho lịch hấp dẫn hơn khi in. Mỗi mẫu mà bạn sử dụng có thể được tùy chỉnh nhiều hơn nữa để phù hợp cho nhu cầu của bạn.

+ Nhiệm vụ và nhập các sự kiện từ các nguồn dữ liệu phổ biến nhất


Bước tiếp theo cho phép bạn chọn ngày bắt đầu, nhập vào số ngày trong bao lâu bạn muốn lịch có giá trị và định dạng thời gian. Một khi tất cả được giải quyết, bạn có thể tập trung vào việc xác định nguồn dữ liệu bạn có thể nhập các sự kiện và nhiệm vụ.

PrintableCal cung cấp cho bạn một lượng lớn các nguồn dữ liệu, chẳng hạn như Exchange Server, Facebook, Google Calendar, iCloud, Microsoft Outlook, iCalendar, Toodledo, VueMinder và Yahoo! Calendar.

PrintableCal Lite là một tiện ích tiện dụng mà cung cấp cho bạn với tất cả các công cụ cần thiết để thiết kế và in lịch ban đầu cho các cuộc họp hoặc các dự án trường học. Hơn nữa, PrintableCal cho phép bạn cài đặt các add-in để tải về nhiều mẫu và các nguồn dữ liệu.

Với một API đơn giản, PrintableCal cơ bản cung cấp khả năng mở rộng chương trình để hỗ trợ phong cách mẫu bổ sung, hoặc sắp xếp các ứng dụng làm việc với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu . Và với sự hỗ trợ bố trí bao gồm hàng năm, hàng tháng, hàng tuần, biểu đồ Gantt, và chương trình nghị sự, không có định dạng lịch mà PrintableCal cơ bản không thể cung cấp cho bạn!

Không có kiến thức lập trình là cần thiết để sử dụng phần mềm. Nếu bạn biết cách sử dụng Excel và Word, chắc chắn bạn sẻ biết làm thế nào để sử dụng PrintableCalPlatforms: Windows 8.1, 8, 7, XP

Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: