thegioitinhoc.vn - Nếu bạn cần phải gửi dữ liệu nhạy cảm trên Internet, trước tiên bạn nên mã hóa nó . Nhưng những gì về phía bên kia? Người trao đổi thư từ của bạn có thể sẽ không thích ý tưởng của việc mua và học tập một số phần mềm chỉ để giải mã các tập tin của bạn. Không có vấn đề ở đây nếu bạn đang sử dụng Silver Key !Lý tưởng An toàn để di chuyền tập tin


Silver Key tạo file được mã hóa (bưu phẩm, bưu kiện) lý tưởng cho việc gửi dữ liệu nhạy cảm trên một kênh không an toàn như Internet. Bạc bưu Silver Key là tự giải nén, vì vậy những người nhận không cần phải cài đặt bất kỳ phần mềm để giải mã các tập tin.

Bạn phải đăng ký để thấy được link


Dễ sử dụng


Tạo ra một bưu kiện được mã hóa với Silver Key là vô cùng dễ dàng. Tất cả bạn cần làm là nhấn chuột phải vào tập tin hoặc thư mục và chọn ‘Create Parcel’. . Silver Key sẽ tạo ra một tập tin được mã hóa, bạn có thể tải lên một máy chủ Internet, gửi qua mạng cục bộ của bạn, hoặc chỉ cần đính kèm vào một email.

Bạn phải đăng ký để thấy được link


Nếu bạn cần để bảo vệ dữ liệu của bạn theo quy định riêng tư HIPAA, Silver Key cung cấp kết hợp mã hóa HIPAA vào cơ sở hạ tầng dữ liệu hiện có của bạn.


Windows 95 /NT/ 98/ Me/ 2000/ XP/ 2003/ Vista/ Server 2008/ 7/ 8/ NT 4Bạn phải đăng ký để thấy được link  • Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: