Tipard iPhone Ringtone Maker là một phần mềm đặc biệt được thiết kế cho iPhone, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, vv để giúp người dùng tạo ra được cá nhân hoá nhạc chuông iPhone. Người dùng có thể trích xuất âm thanh từ bất kỳ video và DVD và lưu lại âm thanh để M4V nhạc chuông. Để có được một độ dài nhất định, nó cung cấp cho người sử dụng cắt tỉa trượt. Hơn nữa, người dùng có thể làm cho iPhone Ringtone vào máy tính, iTunes hoặc các thiết bị trực tiếp khi điện thoại được kết nối với máy tính.

Dung lượng : 29,9MB
Y/C hệ thống : Windows NT4/2000/2003/XP và Windows Vista, Windows 7, Windows 8 CPU: 1.2GHz Intel hoặc AMD CPU, hoặc cao hơn RAM: 1GB RAM hoặc hơn

Bạn phải đăng ký để thấy được link
Nguồn : Giveaway Glarysoft


Chủ đề tương tự: