Guzheng là một đàn tam thập lục hái Trung Quốc có một lịch sử ngày trở lại đến 500 trước Công nguyên Nó rất giàu chơi kỹ thuật. Người biểu diễn gãy mỏ các chuỗi với móng tay cánh tay phải, trong khi ngón tay trái của mình áp lực lên dây để thực hiện vibratos, trình bày, trang trí khác và kỹ thuật tuốt thường xuyên.


iGuzheng ™ là một ứng dụng mô phỏng Guzheng, hỗ trợ nhiều kỹ thuật chơi như một Guzheng đúng.

Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: