Bạn phải đăng ký để thấy được link, 1.7.4 BigBoss. Tạo các gestures (cử chỉ) và quản lý các nút, phím tắt cho Bạn phải đăng ký để thấy được link.
Bạn phải đăng ký để thấy được link thường được cài chung với SBSettings, nếu không sử dụng Bạn phải đăng ký để thấy được link bạn có thể install riêng Activator.Đây là một ứng dụng rất tiện lợi, sử dụng các nút Home, Power hay Volume , Volume- hằng ngày, cũng có thể thay thế các lệnh phải dùng nút trên hay phải vào Settings chọn lệnh thí dụ mở WiFi, 3G, Bluetooth, vào hay thoát các ứng dụng, v.v…
HƯỚNG DẪN RESPRING, REBOOT, SAFE MODE:
Đầu tiên để hiểu khái quát công năng sử dụng, ta hãy làm quen một vài thao tác QUAN TRỌNG, sao lại quan trọng? Vì các thao tác này rất cần thiết cho máy đã Jailbroken và cài apps Cydia thỉnh thoảng gặp lỗi không biết xử lý thế nào để vượt lỗi.
Settings> Activator: có 4 trường hợp cài gesture là:
√ Anywhere: bất cứ đâu.
√ At Home Screen: Tại màn hình chính.
√ In Application: Đang trong ứng dụng.
√ At Lock Screen: Tại màn hình khoá.
Thí dụ: máy bị liệt cảm ứng cần phải Reboot, Respring hay vào Safe Mode gỡ app gây lỗi chẳng hạn, mà bạn không thể chạm, quẹt, gõ, nhéo, trượt gì cả, cứ “đơ” như cây cơ! Trường hợp này chọn Anywhere là đúng nhất, bất cứ đâu mà!
Respring:
Anywhere> Home Button: Long Hold (nhấn giử Home 3 giây) >
System Actions: Respring. Như vậy khi bị đơ chỉ nhấn giữ Home 3 giây máy sẽ tự Respring.
Nếu vẫn “đơ”?
Reboot:
Anywhere> Volume Buttons: Both Press (nhấn đồng thời 2 nút Volume và Volume-) >
System Actions: Reboot. Như vậy khi bị đơ chỉ nhấn đồng thời 2 nút Volume và Volume– máy sẽ tự Reboot.
Nếu vẫn “đơ”? Thôi vào Safe Mode vậy!
Safe Mode:
Anywhere> Volume Buttons: Down, Up (nhấn nút Voume– rồi Volume ) >
System Actions: Safe Mode. Vậy là vào được Safe Mode để tìm app Cydia lỗi remove.
Đến đây chắc bạn cũng đã nắm sơ bộ thế nào là Activator rồi, bạn có thể chọn các thao tác khác theo ý, nhưng nên suy tính xem thao tác đó có “đụng” gesture nào không? Thí dụ Home Button: Double Press sẽ bị vào Voice Control, mặc dù đụng vẫn có thể thay thế bằng Activator luôn. Thí dụ khác, nếu bạn cài iGotYa và PowerGuard (chống tắt máy) thì không thể dùng Sleep Button: Short Hold thì sẽ bị chụp hình và hỏi password vì can tội “Dám tắt máy hả?”. Tóm lại 3 gestures trên rất cần và chọn thao tác nào ít sử dụng thường ngày, chỉ hành sự khi cần thôi!
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©
HƯỚNG DẪN THOÁT ỨNG DỤNG VỀ HOME, TẮT MÀN HÌNH TỪ HOME:
Vẫn chỉ là thí dụ, các bạn có thể chọn thao tác khác.
Nếu đang trong một ứng dụng bất kỳ hay game mà không có StatusBar chẳng hạn, cần về trang Home Springboard để làm gì đó, thực hiện như sau:
Thoát ứng dụng về Home.
Settings> Activator> In Application> Slide In Gesture: From Screen Bottom:
System Actions> Home Buttons. Lướt trở lên đầu ta thấy thao tác đã hiện hành.
Như vậy đang trong ứng dụng muốn thoát về trang Home, đặt ngón cái lên phần trên nút Home (chính giữa đáy màn hình) , vuốt chậm lên giữa màn hình sẽ về trang Home.
Tắt màn hình từ trang Home.
Settings> Activator> At Home Screen> Slide In Gesture: From Screen Bottom:
System Actions> Sleep Buttons. Lướt trở lên đầu ta thấy thao tác đã hiện hành.
Như vậy từ trang Home, đặt ngón cái lên phần trên nút Home (chính giữa đáy màn hình) , vuốt chậm lên giữa màn hình sẽ tắt màn hình (Sleep).
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
HƯỚNG DẪN TẮT/MỞ WI-FI, 3G, BLUETOOTH:
Tắt/Mở Wi-Fi:
Settings> Activator> Anywhere> Status Bar> Hold>
Toggles, không phải Toggles (Enable): Wi-Fi, vì Toggle mới có thể ON/OFF Wi-Fi được.
Như vậy khi đang ở bất cứ đâu kể cả Lockscreen, chạm giữ ngón tay trên thanh StatusBar sẽ Mở Wi-Fi, chạm giữ lần nữa sẽ Tắt Wi-Fi.
Tắt/Mở 3G.
Tương tự như trên nhưng chọn thao tác cho 3G khác là
Settings> Activator> Anywhere> StatusBar> Double Tap>
Toggles, không phải Toggles (Enable): 3G, vì Toggle mới có thể ON/OFF 3G được.
Như vậy khi đang ở bất cứ đâu kể cả Lockscreen, dùng ngón tay gõ 2 cái trên thanh StatusBar sẽ Mở 3G, gõ tiếp 2 cái lần nữa sẽ Tắt 3G.
Tắt/Mở Bluetooth.
Cũng tương tự như trên, có thể chọn Double Tap Left để mở Bluetooth hoặc kiểu khác.
Settings> Activator> Anywhere> Status Bar: Double Tap Left:
Toggles, không phải Toggles (Enable): Bluetooth, vì Toggle mới có thể ON/OFF Bluetooth được.
Như vậy khi đang ở bất cứ đâu kể cả Lockscreen, dùng ngón tay gõ 2 cái trên thanh StatusBar bên trái sẽ Mở Bluetooth, gõ tiếp 2 cái lần nữa sẽTắt Bluetooth.
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
Vì có cả chục kiểu thao tác gestures nên phạm vi bài viết chỉ cơ bản là thế, các bạn có thể tự tạo cho mình một kiểu “phong cách cử chỉ” khác, có khi còn hay hơn chúng tôi nữa!

Chủ đề tương tự: