Vẫn nghiêng về khả năng bạn bị dính virus. NIS nổi tiếng ở mức độ phát hiện và tự diệt, nhưng chắc j bạn đã nâng mức cảnh báo ở máy bạn lên cao nhất khi bạn quét ở tình huống ở trên? Virus level cao cần detect level cao

Trường hợp thứ 2 thì mình chưa sờ vào nên vs những hình ảnh của bạn thì chưa thể nói đc j

1 vài ý kiến....

Chủ đề tương tự: