Em đang dùng maingigabyte mà cái chân jack cắm cổng sound bị hỏng. em mua cái card sound rời vào nhưng vẫn k có tiếng... trong chỗ driver thì thấy thiếu driver Multimedia audio controller . Ai giúp em với ạ.
Em đnag dùng main Gigabyte G41MT-D3 ... Em xin chân thành cảm ơn... Em đang cần rất gấp ai giúp em với

Chủ đề tương tự: