HCM - Phân tích nghiệp phần mềm cơ bản 3.0

BAC là đơn vị đào tạo Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst - BA) đầu tiên tại Việt Nam. BAC hiện tại là đối tác ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT của IIBA(International Institute of Business Analysis) tại Việt Nam - và cũng là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục (EEPTM - Endorsed Education Provider) của IIBA. Chương trình học được phát triển dựa trên giáo trình Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® Guide 3.0) do IIBA cung cấp, tổng cộng được thiết kế thành 12 buổi (3 giờ/ buổi).

Khóa học Phân tích nghiệp vụ phần mềm cơ bản PHÙ HỢP VỚI:
+ Sinh viên chuyên ngành CNTT quan tâm đến lĩnh vực phân tích nghiệp vụ phần mềm.
+ Những bạn quan tâm đến nghề "Phân tích nghiệp vụ phần mềm" Business Analyst (BA).

Khóa học gần nhất khai giảng ngày 20/09/2018. Từ 18.30-21.30 (Thứ 5, 7 hàng tuần)
Xem chi tiết tại: Trung tâm đào tạo và tư vấn BAC: bacs.vn
Ngoài các khóa học tại TP. HCM, BAC còn có các khóa học tại Hà Nội.

Chủ đề tương tự: