Windows Security Officer là một nhà cung cấp tự trị đăng nhập vào tài nguyên và ứng dụng bảo mật tích hợp với các hạn chế, nhưng vẫn độc lập, hệ thống điều hành Windows. Nó có khả năng cung cấp cực kỳ mạnh mẽ, kiểm soát an toàn của những người có thể truy cập tài nguyên máy tính cá nhân, và chính xác những gì họ có thể làm gì và khi nào họ có thể làm điều đó trong khi họ được tiếp cận với những nguồn tài nguyên. Nếu người dùng s thời hạn đã được thiết lập và nó đã được đạt tới, tắt máy tính tự tắt và rằng người dùng không thể đăng nhập trên một lần nữa cho đến khi thời gian cho phép của họ nhiều đến.

Windows Security Officer cho phép bạn bảo vệ và hoàn toàn kiểm soát truy cập vào máy tính cá nhân của bạn. Nó cung cấp hỗ trợ cho việc kiểm soát hành chính mà người dùng được phép truy cập vào máy tính của bạn và mức độ truy cập mỗi người dùng có thể có. Bạn có thể chọn để hạn chế quyền truy cập vào một vài chức năng applet Control Panel, bao gồm Display, Network, Passwords, in, và hệ thống. Nó s không phải là tất cả hoặc hạn chế không có gì ví dụ: bạn có thể cho phép một người dùng truy cập cụ thể để cài đặt phông nền của bạn nhưng không cho phép ông ta thay đổi màn hình tiết kiệm của bạn. Bạn cũng có thể chỉ định thư mục hệ thống cấu hình riêng cho mỗi người dùng, cung cấp cho mỗi máy tính riêng của mình. Bạn có thể thêm: vô hiệu hóa Start menu items, giấu ổ đĩa của bạn, vô hiệu hóa DOS, ẩn biểu tượng máy tính để bàn, và nhiều hơn nữa. Bạn thậm chí có thể thiết lập một bộ đếm thời gian truy cập cho mỗi người dùng (khi nào và bao lâu sẽ được phép truy cập vào) và chỉ cho phép truy cập vào các chương trình trên máy tính cá nhân của bạn mà bạn đặt trên một danh sách truy cập. Nó cho phép bạn quản lý đĩa CD ROM cách sử dụng. Bạn có thể tạo các Danh sách đĩa CD và đĩa CD cài đặt những gì người dùng có thể truy cập. Mới mạnh mẽ tính năng thư mục Guard có thể giúp bạn giữ các tập tin của bạn được bảo vệ. Bạn có thể chọn những người được tiếp cận với những tập tin trên máy tính của bạn. Chương trình này cung cấp hai mức độ bảo hộ cho phù hợp với bất kỳ người dùng: Thể và Read Only. Nó là một chương trình mạnh nhưng đáng tin cậy và được sử dụng bởi những người ở nhà, ở trường học, cao đẳng, đại học và văn phòng!
Download
link mediafire
Bạn phải đăng ký để thấy được link Pass unlock: IFH
link hotfile Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: