Windows Loader v2.1.8 By DAZ + WAT Fix | 2 MB

thegioitinhoc.vn Đây là ứng dụng được sử dụng bởi hàng triệu người trên thế giới, nổi tiếng qua WAT của Microsoft (Windows Activation Technologies) và được cho là kích hoạt Windows an toàn .Bản thân ứng dụng được cấp phép luật nội bộ) SLIC vào hệ thống của bạn trước khi Windows khởi động

Hỗ trợ hệ điều hành

Windows 7 Ultimate
Windows 7 Ultimate E
Windows 7 Professional
Windows 7 Professional E
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Premium E
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter
Windows 7 Starter E
Windows Vista Ultimate
Windows Vista Business
Windows Vista Business N
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Basic N
Windows Vista Starter
Windows Server 2008 Enterprise
Windows Server 2008 Enterprise (Without Hyper-V)
Windows Server 2008 Foundation
Windows Server 2008 Standard
Windows Small Business Server 2008
Windows Storage Server 2008 Standard
Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows Server 2008 R2 Foundation
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Datacenter
Windows Small Business Server 2011 Standard
Windows Small Business Server 2011 Essentials
Windows Home Server 2011
Windows Server 2012 Standard
Windows Server 2012 Essentials
Windows Server 2012 Foundation
Windows Server 2012 Datacenter
Windows Storage Server 2012 Standard
Windows Storage Server 2012 Workgroup
Windows MultiPoint Server 2012 Standard
Windows MultiPoint Server 2012 PremiumBạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: