(thegioitinhoc.vn) - Ghi nhớ những thủ thuật để 'hạ cấp' Windows 7 Enterprise ? Vâng, nhiều người vẫn cần phải hạ cấp phiên bản của Windows 8 , đây là ứng dụng làm cho công việc dễ dàng hơn và kết quả là UpDown8. Nó là một công cụ rất tiện dụng để làm công việc này . Chỉ cần chọn phiên bản bạn muốn nâng cấp hoặc hạ cấp offline . Sau đó chèn các phương tiện truyền thông cài đặt và thưch hiện việc 'Nâng cấp' ~ Xong!


Bạn phải đăng ký để thấy được link


* Những điều bạn có thể muốn biết :
- Hoạt động trên hệ thống 32-bit và 64-bit
- Tương thích với Windows 8 RTM
- Tương thích với tất cả các ngôn ngữ hệ thống
- Hoạt động với VMware, VirtualBox và Hyper-V


* Các hệ điều hành được hỗ trợ:
- Windows 8 Enterprise
- Windows 8 Pro
- Windows 8 Core


Changelog
Phiên bản 1.1 (28/08/2012)
* Không có tập tin reg riêng biệt .
* Không có thêm giải nén trong thư mục tạm thời.
* Các sửa chữa nhỏ.


Bạn phải đăng ký để thấy được link

Bạn phải đăng ký để thấy được link

Bạn phải đăng ký để thấy được link
Chủ đề tương tự: