Tại sao mỗi lần tôi bật máy lại hiện lên thư mục system32 và khi tắt thư mục lại báo lỗi là:
Windows Explorer
Nếu bạn chưa lưu dữ liệu,thông tin mà bạn đang làm việc có thể bị mất.

Hãy báo cho Microsoft về lỗi này.
Chúng tôi đã tạo báo cáo lỗi mà bạn có thể gửi để giúp chúng tôi cải tiến Windows Explorer.Chúng tôi coi báo cáo này bí mật và vô danh?
Báo cáo lỗi này chứa những điều gì?*
Bạn phải đăng ký để thấy được link*

Chú ý:Tôi Fortmat font chữ là Vietnamese.
Dấu * là có liên kết trong thông báo

Chủ đề tương tự: