Theo mặc định, quá trình cài đặt Windows sẽ tạo ra một user account có tên là tên bạn đã nhập lúc cài đặt, hoặc có tên là Administrator. Khi đó, những thiết lập của bạn trên màn hình desktop và thư mục My Document thuộc về user này. Nếu bạn tạo thêm một user account mới cũng có quyền Administrator và tất cả các user đều không đặt password lúc đăng nhập thì user account mới này sẽ thay cho user account có quyền Administrator trước đó. Nghĩa là máy sẽ tự động chạy ngay vào user account mới này mỗi khi khởi động.

Ở lần khởi động đầu tiên, một số hoặc tất cả các biểu tượng chương trình trên màn hình destop biến mất, và quá trình khởi động máy rất lâu, máy chạy chậm hơn trước. Lúc đó, bạn tìm mọi cách để quay trở lại user account cũ nhưng mọi thứ trở nên vô vọng vì không tìm thấy user account cũ đâu nữa!
Nhiều người đã phải chọn giải pháp cài lại Windows khi rơi vào tình trạng này. Thật ra, bạn có thể dễ dàng quay trở lại user Administrator theo cách sau đây: Bấm Start > Run, gõ lệnh Lusrmgr.msc rồi bấm OK. Ở cửa sổ hiện ra, bấm chọn User (Hoặc bấm Start > Settings > Control Panel, bấm đúp chuột lên biểu tượng Administrative Tools, bấm đúp chuột lên biểu tượng Computer Management, ở cửa sổ hiện ra, bấm dấu + trước chữ Local Users and Groups và bấm chọn User).
Ở khung bên phải của cửa sổ này, bấm đúp chuột lên tên user mới tạo gần đây, đánh dấu chọn mục Account is disabled ở cửa sổ hiện ra và bấm OK. Hoặc nếu không cần dùng đến user account này nữa thì bấm chuột phải lên tên user account rồi chọn Delete. Sau đó khởi động lại máy tính.


(theo KHPT)


Chủ đề tương tự: