Ai có thể chỉ mình cách khắc phục lỗi kia không,tự dưng ổ F lại biến dạng icon sang vậy đó,bình thường nó giống mấy ổ kia.Ai giúp mình với nhé,nhìn khó chịu quá hà,thank

không ai biết cách khắc phục à,ai biết thì chia sẻ cho mình với

Similar Threads: