Bạn phải đăng ký để thấy được linkBạn phải đăng ký để thấy được link

(Thegioitinhoc.vn) - Cho đến nay, các bản cập nhật cho Windows và các sản phẩm khác của Microsoft đã được tải về chỉ từ các máy chủ Microsoft. Windows Update kết nối với máy chủ Microsoft, kiểm tra nếu có bản cập nhật có sẵn và nếu có, tải chúng vào máy tính của bạn. Điều này đã thay đổi trong Windows 10, nơi bạn có thể chọn tải về bản cập nhật từ máy tính lân cận, nghĩa là những máy tính có thể có được trên mạng của riêng bạn hoặc trên bất kỳ mạng khác trên Internet.

Windows Update Delivery Optimization
Windows Update Delivery Optimization có nghĩa là bây giờ bạn có thể nhận được cập nhật nhanh hơn nhiều so với các hệ điều hành trước đó. Nó hoạt động giống như BitTorrent. Trong khi tải về một bản cập nhật từ một máy tính bên cạnh, nó cũng tải nó lên vào Internet để một số máy tính khác có thể tải về.

Nói cách khác, khi cập nhật có sẵn, máy tính không cần phải đi tất cả các cách từ các máy chủ Microsoft. Nó chỉ đơn giản là kiểm tra nếu các máy tính trên mạng của bạn đang có sẵn các bản cập nhật, và nếu có, các máy tính khác sẽ tải các bản cập nhật từ các máy tính trên mạng của bạn.

Nếu các bản cập nhật không có sẵn trên bất kỳ máy tính trên mạng của bạn, nó sẽ kiểm tra máy tính lân cận đang online. Nếu các bản cập nhật được tìm thấy trên bất kỳ máy tính gần đó, nó chỉ đơn giản là nhận lại các bản cập nhật từ các PC lân cận này. Đổi lại, nó có để tải lên các bản cập nhật lên Internet để các máy khác có thể được hưởng lợi. Nếu bản cập nhật không có sẵn trên mạng hoặc máy tính lân cận, máy tính của bạn sẽ được đi đến các máy chủ Microsoft để tải về các bản cập nhật có sẵn.

Điều này giúp tiết kiệm thời gian thực hiện cập nhật máy tính của bạn. Vì bạn có thể ở quá xa các máy chủ Microsoft, thời gian thực hiện để tải về nâng cấp hay cập nhật từ máy chủ Microsoft có thể là quá dài. Nhưng nếu nó tải về các bản cập nhật từ một máy tính bên cạnh, khoảng cách ít hơn, các gói dữ liệu phải đi một khoảng cách thấp hơn và do đó, nó giúp tiết kiệm thời gian cho bản cập nhật để áp dụng.

Vấn đề duy nhất với Windows Update Delivery Optimization hoặc gọi tắt là WUDO, là nó có thể không thuận lợi khi máy tính của bạn sử dụng một kết nối metered.

Bạn phải đăng ký để thấy được link.

Đầu tiên, PC của bạn tải một danh mục được mã hóa liên quan đến bản cập nhật trước khi sử dụng thông tin cập nhật từ các máy tính khác. Danh mục này sẽ báo cho máy tính của bạn tất cả những gì về các bản cập nhật có sẵn và làm thế nào để xác định tính toàn vẹn của các tập tin cập nhật.

Theo Microsoft, các tập tin Windows Update được thiết kế theo một cách mà chúng không bao giờ bị ảnh hưởng từ độc hại ngay cả khi máy tính bị nhiễm. Hơn nữa các danh mục sẽ hỗ trợ người dùng trong việc chứng thực máy tính của mình đã tải chính xác các tập tin giống như nó đã có thể tải về từ máy chủ Microsoft. Nếu có sự không thống nhất được phát hiện, quá trình download bị hủy bỏ và PC của bạn trông sẽ được hướng về các nguồn khác để có được các bản cập nhật. Nó hoặc có thể là một số máy tính khác trên mạng Internet hoặc là các máy chủ Microsoft, trong trường hợp này, thời gian thực hiện để cập nhật sẽ cao hơn.

Nếu bạn nghĩ rằng phương pháp mới này để tải và cài đặt bản cập nhật từ máy tính lân cận là mạo hiểm và tốn kém, bạn có thể Bạn phải đăng ký để thấy được link. Nếu bạn tắt nó đi, bạn sẽ luôn luôn tải về các bản cập nhật Windows từ máy chủ Microsoft – điều đó đồng nghĩa rằng bạn sẽ phải mất thời gian lâu hơn khi so với tải bản cập nhật từ máy tính lân cận hoặc trên Internet.

Huyenchauthuc


Chủ đề tương tự: