Nếu đăng nhập vào Windows 8 bằng cách sử dụng một tài khoản Microsoft, bạn sẽ nhận thấy rằng trong màn hình User Account không hề có các tùy chọn để cài đặt lại mật khẩu khi bạn lỡ quên mất mật khẩu. Vậy làm thế nào chúng ta có thể phục hồi lại mật khẩu đã mất?

Câu trả lời dành cho bạn chính là sử dụng công cụ trực tuyến nơi bạn từng đăng ký tài khoản. Tất nhiên điều này chỉ diễn ra một cách thuận lợi khi bạn đã thiết lập các thông tin bảo mật cho tài khoản của mình, nói chung hầu hết mọi người khi tạo tài khoản họ đều cấu hình cho các thông tin bảo mật.Kiểm tra thông tin tài khoản


Với một tài khoản hiện tại đang sử dụng, bạn nên kiểm tra để đảm bảo rằng thông tin bảo mật của mình đã được thiết lập để có thể dễ dàng khôi phục mật khẩu khi cần thiết.

Trước hết, hãy truy cập vào Bạn phải đăng ký để thấy được link và đăng nhập tài khoản Microsoft một cách bình thường, sau đó nhấn vào biểu tượng hình ảnh đại diện nằm ở góc trên bên phải cửa sổ đang duyệt và chọn Account settings từ danh mục xổ xuống.
Khi màn hình Microsoft account xuất hiện, bạn thử xem ở mục Passoword and security info xem đã có thông tin hiển thị chưa, nếu mục này đã có địa chỉ email hoặc số điện thoại (hoặc cả hai), thì coi như không có vấn đề gì.

Ngược lại, hãy nhấn vào liên kết Edit security info (sửa thông tin bảo mật) để thiết lập các thông tin mới. Trang tiếp theo sẽ yêu cầu bạn sử dụng một địa chỉ email thay thế hoặc số điện thoại nhận tin nhắn, sau khi nhập thì nhấn Next.

Ngay lập tức, một email có chứa mã số đặc biệt được gửi đến hộp thư của địa chỉ email trên, bạn sẽ sử dụng mã số này để nhập vào ô “Check your email for a message from the Microsoft…”, rồi nhấn Next. Khi hoàn tất, thông tin về Email hoặc Số điện thoại đã xuất hiện trong mục Passoword and security info.Các bước cài đặt lại Password


Trong trường hợp không thể đăng nhập vào Windows 8 vì quên mật khẩu, bạn sẽ cần phải chấp nhận việc reset mật khẩu trên một máy tính khác có kết nối Internet.

Để thực hiện điều này, bạn hãy truy cập vào một trong hai địa chỉ Bạn phải đăng ký để thấy được link hoặc Bạn phải đăng ký để thấy được link, tại trang vừa load bạn không vội đăng nhập mà nhấn vào liên kết Can’t access your account? (không thể truy cập vào tài khoản của bạn) phía dưới nút Sign in.


Trang tiếp theo hiện ra sẽ yêu cầu bạn phải nhập tên tài khoản Microsoft (địa chỉ email) và chuỗi ký tự cho trước, nhấn Next để chuyển tiếp. Tới đây, bạn sẽ chọn một phương thức muốn sử dụng để Reset mật khẩu của mình, có thể là gửi qua email (điện thoại) hoặc câu hỏi bảo mật.

Ngay sau khi nhấn Next, một email có chứa đường link đặc biệt sẽ gửi vào địa chỉ email của bạn, hãy click vào link để chuyển qua trang thiết lập mật khẩu mới với tên tài khoản chính là chuỗi ký tự nằm sau ..mn= của đường link hiển thị trong email.

Bây giờ thì bạn đã hoàn toàn có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập vào Windows được rồi.

XHTT


Chủ đề tương tự: