Mình duyệt xem ảnh bằng cái App Photo truy cập từ Start menu của win 8 ah. Sau đó mình vào nơi có chứa ảnh đó xóa cái folder đó rồi nhưng sao trong cái App photo vẫn thấy cái folder đó còn ( có dòng chữ đỏ "Error" ở phía trên), nhấn vào vẫn xem được các ảnh trong đó. H mình muốn xóa cái folder đó đi thì làm sao???

Chủ đề tương tự: