Đề nghi bạn mấy vấn đề:
- Trước khi đăng bài lên diễn đàn bạn chịu khó kiểm tra bài trùng trước khi đưa bài lên diễn đàn.
- Có những bài trong diễn đàn đã có từ lâu , hiện nay cũng đã có bài viết mới hơn , nhưng bạn lại ghi là phần mềm mới nhất.
- Bạn chưa biết phân biệt phần mềm nào thích hợp cho Box nào - Cho nên tất cả bài bạn đăng lên diễn đàn đều cho vào cùng một Box Mạng & Intenet .


Bạn chưa có kinh nghiệm về đăng bài lên diễn đàn , bạn nên hỏi và tìm hiểu trước khi đăng bài lên diễn đàn nhé.