Amin ơi!!!
-Lần offline vừa rồi amin có hứa sẻ tạo trên web của mình mục cập nhựt giá cả trang thiết bị thuộc công nghệ thông tin nhưng chờ hoài không thấy...
Mình nghỉ nếu trang web mình là bạn đồng hành cho dân yêu thích công nghê thông tin thì nên có mục đó vì nó đáp ứng nhu cầu các bạn yêu công nghệ mà lại nghèo
-Ngoài ra còn đề nghi amin nên tạo riêng một mục tư vấn về thiết bị ...thithật tuyệt vời

Chủ đề tương tự: