Ngoài chuyển tone cho các file nhạc MP3, dịch vụ Transposr còn giúp bạn chuyển tone cho các hợp âm để đệm đàn cho người khác hát.

1. Chuyển tone cho hợp âm
Các hợp âm rất cần thiết khi muốn đệm đàn cho người khác hát, mỗi bài hát đều chứa một chuỗi hợp âm riêng. Vì người hát có giọng cao thấp không giống nhau nên yêu cầu bạn phải biến hóa hợp âm cho phù hợp. Chức năng Transpose a Chord Chart sẽ giúp bạn thực hiện việc này.
Đầu tiên, bạn truy cập địa chỉ [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register], chọn chức năng Transpose a Chord Chart từ giao diện chính, gõ chuỗi hợp âm gốc vào khung Original Chord Chart, chọn tone gốc tại mục Original Key và chọn tone muốn chuyển sang tại mục New Key. Xong, nhấn Transpose Now.2. Chuyển tone cho file MP3
Với các thiết bị phát karaoke chuyên dụng, bạn có thể dễ dàng chỉnh tone cao thấp cho bài hát. Tuy nhiên, với những bài karaoke định dạng MP3 tải về từ Internet, việc chỉnh tone không hề dễ dàng chút nào. Thật may vì đã chức năng Transpose an MP3 của Transposr.
Bạn truy cập địa chỉ [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register], chọn chức năng Transpose an MP3, nhấn nút Upload tại mục File để duyệt đến file MP3 cần chuyển đổi tone. Tại mục Original Key, bạn chọn tone gốc, chọn tiếp tone muốn chuyển đổi sang tại mục New Key, rồi nhấn nút Transpose Now.Sau khi chuyển đổi xong, bạn nhấn liên kết You can download your file here để tải file MP3 mới về máy. Liên kết tải file chỉ có hiệu lực trong vòng 24 giờ.
(theo goonline.vn)


Similar Threads: