Rắc rối của chúng ta khi tìm tài liệu trên google là lựa chọn,lọc tài liệu mình cần,công việc này tương đối mất thời gian mà chưa

chắc đã tìm được link download file mình cần
và khi tìm kiếm trên google chúng ta cũng chưa biết là [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register] mình tải về có chứa những thứ chúng ta cần hay không

gooebook.com cho chúng ta bộ lọc để lọc một cách chính xác những loại tài liệu ở các dạng phổ biến như :[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register] ,[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register],[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register],[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register] điều quan trọng là,gooebook tìm kiếm ngay trong văn bản khi chưa cần tải về theo từ khoá chúng ta gõ giống hệt google vậy (dù sao cũng là họ hàng google mà)
Ví dụ : chúng ta tìm có chưa từ khoá "TCVN 2006" két quả đưa ra là


và đặc biệt đó là chúng ta sẽ biết được nội dung file chúng ta tải về ,tức là trong các file kết quả đều có chứa từ khoá chúng

ta tìm kiếm

Nếu truy cập bằng mobile như iphone và adroid đều cho kết quả rất đẹp mắt (tiện ích dùng cho sinh viên đi thi)có thể truy cập trực tiếp [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register],[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register],[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register],[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register],[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register],[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register],[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register],[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]

Một công cụ rất hay để [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register],[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register],

Similar Threads: