Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đơn Xin Học... Mẫu Giáo


Bé: cuopbienprothoivip - Nam và "zin" 100%
Sinh ngày ngây ngô tháng dại khờ năm đợi chờ mong nhớ
Địa chỉ thường trú: Làng trẻ em SOS - Nơi nuôi dưỡng cho những "mầm tình" đầu tiên


Nay, cháu đã "nhớn" , kính mong ban giám hiệu nhà trường cho phép "" được nhập học tại quý trường. Lí do: Tuy cháu đã nhớn nhưng cháu muốn được vào học để hàng ngày được nhìn thấy "cô giáo" của trái tim cháu. Mọi thủ tục nhập "học" cháu xin phép được chấp hành đúng theo quy định của nhà trường.

Chủ yếu là vậy thôi, kính mong Ban Giám Hiệu nhà trường và nhất là "Cô Giáo của đời cháu" đồng ý và chấp thuận cho cháu vô học. Cháu xin hứa sẽ không... tè dầm, không đánh bạn, sẽ luôn vâng lời "cô giáo". Nhưng cháu chỉ có một yêu cầu "nho nhỏ" là mỗi khi cháu ăn thì cô phải dỗ dành và ưu tiên bón cho cháu. Nếu được thế, cháu sẽ nói tốt về "cô" với mẹ. Chắc chắn, cuối tháng cô sẽ được... phong bì. Lợi bất cập hại đó cô ơi. Thế là, nhất tiễn hạ song điêu, cháu vừa được cô cho ăn, vừa được ngắm nhìn cô mỗi ngày. Các bạn khác đi tới trường thì khóc, và riêng "cháu" cũng sẽ khóc, nhưng chỉ khóc khi phải rời xa cô thôi. Cô nhớ nha, cô phải chăm sóc cho "cháu" thật chu đáo đó nha! Không cháu về méc mẹ đó!


Kính đơn:
Học trò - cuopbienprothoivip