[Repack] IObit Driver Booster Pro 7.2.0.598 | 20.13 MB

tgth.vn - Giữ trình điều khiển luôn luôn được cập nhật là một công việc cho hầu hết người sử dụng máy tính. Hoạt động này là rất hiếm khi được thực hiện bởi người mới bắt đầu sử dụng máy tính và người dùng trung bình , cũng có khi ngay cả những người có kinh nghiệm dày dặn hơn , mặc dù nhận thức được lợi ích của thủ tục này, nhưng họ quên để cập nhật trình điều khiển để cài đặt phiên bản mới nhất .

Hiệu suất của toàn bộ hệ thống có thể được cải thiện đáng kể bằng cách thêm các trình điều khiển mới nhất cho hệ thống.

IObit Driver Booster được thiết kế như một giải pháp đơn giản để phát hiện các trình điều khiển cũ, tải về và cài đặt chúng. Tất cả mọi thứ hoạt động tự động và người dùng chỉ phải bấm một vài lần để hoàn thành các hoạt động.

Cài đặt sản phẩm Driver Booster rất đơn giản không đòi hỏi nguồn lực bổ sung cho hoạt động chính xác và không có phần mềm của bên thứ ba được đẩy vào hệ thống trong quá trình này .

Driver Booster PRO có thể tự động tìm driver mới và nhắc bạn cập nhật chúng. Cập nhật trình điều khiển được tải về với tốc độ tối đa và nó dường như luôn luôn tìm thấy tất cả các trình điều khiển cũ của bạn .Các tính năng chính của Driver Booster PRO
- Tự động quét để tìm những trình điều khiển lỗi thời
- Tải về và cập nhật trình điều khiển với một cú nhấp chuột
- Tải trình điều khiển nhanh chóng
- Hỗ trợ trình điều khiển phần cứng nhiều hơn phiên bản Driver Booster Free
- Sao lưu trình điều khiển
- Chạy Driver Booster PRO thông qua proxy
- Tự động cập nhật phiên bản Driver Booster PRO mới nhất
- Hổ trợ kỹ thuật 24 giò 7 ngày miễn phí
- Tự động xóa các gói trình điều khiển cũ sau khi cài đặt để có nhiều không gian trống
- Tạo ra một điểm khôi phục trước khi cập nhật trình điều khiển
- Cài đặt trình điều khiển tự động và trong nền

Version Changes:
- Real-time driver update database (3,500,000+) allows you to accurately install the necessary updates for outdated drivers
- Support for updating new components of Microsoft Visual C ++ 2019 redistributable, Microsoft .NET Framework 4.8 and Java Runtime Environment 10
- New scanning engine and database query structure on the Internet, accelerating scanning by more than 100%
- New automatic game mode allows you to turn off all Driver Booster notifications when completing a task or launching the program in full screen mode
- Updated the tool "Fix the lack of sound" - expanded the ability to fix problems with sound
- Significantly improved "Fix Network Error" tool - added support for fixing more network problems
- Optimized scanning logic to adapt to the new Windows 10 May 2019 Update (19H1) update for more accurate driver detection.
- Optimized tool "Clear data of a disconnected device" to simplify cleaning
- Game Boost optimizations to increase acceleration by 15%
- Added desktop icon and Game Boost context menu item for more convenient interaction
- Improved program self-test to improve stability.
- New interface and improved user interaction mechanics
- Support 48 languages


Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Chủ đề tương tự: