thegioitinhoc.vn - AMDs từng đoạt giải thưởng đồ họa ATI Catalyst và cấu hình phần mềm video HD mang lại sự kiểm soát chưa từng có của hiệu suất và chất lượng hình ảnh với các bộ vi xử lý đồ họa ATI Radeon. Chứng nhận của Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL), ATI Catalyst driver cho Windows 8, 7, Vista và hệ thống điều hành Windows XP cung cấp hiệu suất ổn định và đẩy các giới hạn của sự đổi mới với tính năng định hướng người sử dụng tiên tiến.
Đây là AMDs mới nhất trong ngành công nghiệp hàng đầu thế giới,bộ phần mềm Catalyst. Bộ đã cập nhật phần mềm đặc biệt cho cả hai AMD Display Driver và Catalyst Control Center. Trình điều khiển thống nhất đã được tăng cường hơn nữa để cung cấp mức cao nhất cho sức mạnh , hiệu suất và độ tin cậy. AMD Catalyst bộ phần mềm chủ yếu trong hiệu suất và sự ổn định. Độ chính xác điều khiển cho người sử dụng có kinh nghiệm . Tinh chỉnh cho các game thủ và những người đam mê video. Trình hướng dẫn Wizard hỗ trợ cài đặt đơn giản, dễ dàng để cấu hình đa màn hình, và hoạt động đáng tin cậy cho các chuyên gia làm việc.


Công nghiệp hàng đầu về hiệu suất. ATI Catalyst tăng cường hiệu năng đồ họa với mỗi bản phát hành hàng tháng mới, bao gồm các cải tiến cho các game phổ biến Direct3D và OpenGL.
Tính năng sáng tạo và thú vị. ATI Catalyst bao gồm ATI Catalyst Control Center, cung cấp các tính năng sáng tạo và kiểm soát chưa từng có về hiệu suất và chất lượng hình ảnh với đồ họa ATI Radeon.
Hardware:

  • AMD Radeon HD 7900 Series
  • AMD Radeon HD 7800 Series
  • AMD Radeon HD 7700 Series
  • AMD Radeon HD 6000 Series
  • AMD Radeon HD 5000 Series
  • AMD Mobility Radeon HD 7000M Series
  • AMD Mobility Radeon HD 6000M Series
  • AMD Mobility Radeon HD 5000 Series

For Further Reading : Bạn phải đăng ký để thấy được link

Download

Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: