Imagenomic tuyên bố phát hành của nó đã giành giải thưởng Chân dung Plug-in cho Adobe Photoshop CS5, CS5 mở rộng, và các yếu tố 8. Phiên bản mới này bổ sung thêm các hỗ trợ 64-bit để chạy Chân dung từ CS5 trên Mac OSX (10.5/10.6 - Snow Leopard), và bổ sung Imagenomic Plug-in hỗ trợ cho 64-bit Windows Vista và Windows 7.Code:
[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]| 12.79 MB


Similar Threads: